GençBank ile gençler fikirlerini hayata geçiriyor.

Share the project and contribute to social change

GençBank gençlik merkezleri, yerel STK’lar, belediye ve kaymakamlıkların gençlik çalışma birimleri gibi yerel kurumların ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir gençlik çalışması modelidir.

TOPLUMSAL FARK YARATAN TOPLUM GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERİN

GURUR DUYULACAK PROJERİNE DESTEK OL

HIZLI BİLGİLER İLE PROJEDE

NELER OLUYOR?

GençBank Programı ile Mayıs 2017 ve Nisan 2018 tarihleri arasında 9 yerel kurum ev sahipliğinde 80 genç hibe programı yürütülerek akranlarının 30 proje fikrini destekledi.

240 genç hibe alarak proje fikirlerini hayata geçirirken, 4.342 kişi de doğrudan bu projelerden yararlandı.

GençBank, 2011 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen ve yerel kurumların ev sahipliğinde gerçekleşen bir gençlik çalışması modelidir.

 

Uluslararası “YouthBank Ağı”nın parçası olan ve C.S Mott Vakfı tarafından desteklenen proje; gençlerin güçlendirilmesini, yerel hayata katılımlarının artırılmasını, kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve yaşadıkları yerlerde pozitif katkılar sağlamalarını hedefleyen bir gençlik hibe programıdır.

 

Yerel gençlik STK’ları, gençlik merkezleri, belediyelerin ve kaymakamlıkların gençlik çalışma birimleri gibi kurumlar ev sahibi olarak bulundukları yerelde projenin ortakları olmaktadırlar.

 

GençBank’la 15- 25 yaş arası bütün gençler, yerellerinde gördükleri sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik fikirler üretmekte ve bu fikirleri akranlarının desteği ile hayata geçirmektedir.

 

Her yerelde yerel kurum ortaklarının bünyesinde bir araya gelen bir grup genç bu hibe programının yürütücüleri olmaktadır. Ellerinde bulunan hibenin dağıtımına dair faaliyetlerde bulunan yürütücü ekip, akranlarının sosyal sorumluluk, gençlik ve eğitim gibi proje fikirlerini küçük hibelerle desteklemektedir.

 

Yürütücü ekip, gençleri sosyal sorumluluk projeleri üretmek için harekete geçirmek, yerel yönetimlerle ilişki kurmalarını sağlamak, sosyal becerilerini geliştirmek, proje uygulama aşamalarında danışmanlık ve akran eğitimleri gibi  faaliyetlerle akranlarını harekete geçirmektedir.

 

Gençler; aktif katılım ve yurttaşlık alanlarında güçlendirilmekte; gördükleri sorunlar için sosyal girişimlerde bulunarak çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri desteklenmekte; bütçe yönetimi, proje yönetimi, kaynak geliştirme gibi ileride istihdamları için önemli beceriler geliştirmekte ve diğer yerellerden gençlerle bir araya geldikleri alanlarla ön yargıları kırarak bir arada yaşayabilme yönünde tutumlar edinmektedirler.

#GENÇLERDEĞİŞTİRİR

GENÇBANK İLE İYİLİK 

PROJELERİ HAYATA GEÇİYOR

 

Şubat 2016 ve Nisan 2017 tarihleri arasında 13 yerel kurum ev sahipliğinde 168 genç hibe programı yürütülerek akranlarının 96 proje fikrini desteklemiş; 420 genç hibe alarak proje fikirlerini hayata geçirirken, 3.377 genç de doğrudan bu projelerden yararlanmıştır.

GENÇBANK DESTEK BEKLİYOR

Gençlerin iyilik peşinde koşmalarına küçük bir destek yeter.


BAĞIŞ YAP

2017/2018 dönemi GençBank Ekipleri ve Ev Sahibi Kuruluşlar:

 

– Adıyaman GençBank – 
Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi
– Atakum GençBank – 
Samsun/TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi
– Çanakkale GençBank – 
Çanakkale Koza Gençlik Derneği
– Erzurum GençBank – 
Erzurum Kalkınma Vakfı
– Eskişehir GençBank – 
TOY Gençlik Derneği
– Gaziantep GençBank – 
Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi

2017/2018 Döneminde Ne Oldu?

 

GençBank Programı ile Mayıs 2017 ve Nisan 2018 tarihleri arasında 9 yerel kurum ev sahipliğinde 80 genç hibe programı yürütülerek akranlarının 30 proje fikrini desteklemiş; 240 genç hibe alarak proje fikirlerini hayata geçirirken, 4.342 insan da doğrudan bu projelerden yararlanmıştır. Bu yerel projeler; çocuk hakları, engelli bireylerin hakları, kadın hakları, çevre, geri dönüşüm, okul yenileme, tematik eğitimler, sanat ve gençlik gibi pek çok farklı temada gerçekleşmiştir.

 

GençBank Projesinde 3 alanda tanımlanan projeler alanlarına göre ise şu şekilde dağılım gösterdi.

  • Gençlik Projeleri: 6

  • Sosyal Sorumluluk Projeleri: 22

  • Gençlik Eğitimleri Projeleri: 2

 

 

GençBank Filantropi Ağları

 

GençBank Filantropi Ağları ile GençBank’ın uygulandığı 9 farklı noktada faaliyet gösteren şirketlerin, kurumların, yerel yönetimlerin ve bireysel bağışçıların projenin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve GençBank Projesi’nde gönüllülük yapan gençlerin en büyük destekçisi olmak için bir araya gelmesi amaçlanmaktadır.

 

2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen koşu kampanyaları, tiyatro ve konser etkinlikleri, kitlesel fonlama platformlarıyla elde edilen bağışlar; şirketlerin, kurumların ve yerel yönetimlerin bağışlarıyla dönem içerisinde gençlerin 48 proje fikri desteklenmiştir.

 

GençBank Filantropi Ağlarının ilk destekçileri ise C.S. Mott Vakfı ve Başak Demir Ticaret olmuştur.

 

GençBank Programı faaliyetlerini www.gencbank.org internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

FOTOĞRAF GALERİSİ