Yarınlara Uçuyoruz projesi, gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçiriyor

Share the project and contribute to social change

Gençlerin farklı şehirlere seyahat etmeleri ve sosyal sorumluk projelerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyor.

HIZLI BİLGİLER İLE PROJEDE

NELER OLUYOR

Proje kapsamında, Eylül 2018 – Haziran 2019 arası dönemlerde 20 proje desteklenecektir. Fon kapsamında başvuru sahipleri 4.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL’lik desteklerden yararlanabilecektir.

Yarınlara Uçuyoruz projesi, gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçirmek için farklı şehirlere seyahat etmeleri ve projelerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayarak hem gençlerin kişisel gelişimlerine hem de gençlerin enerjilerini toplumsal faydaya dönüşmesine katkıda bulunmayı hedeflenmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı yürütücülüğünde, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Pegasus Hava Yolları’nın mali desteğiyle hayata geçen Yarınlara Uçuyoruz projesine; Türkiye’deki 18-29 yaş arası gençler, gençlik grupları ve gençlerle çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başvuru yapabilecektir.

 

Yılda iki kere açılacak olan proje başvuru fikri çağrısına başvuran proje fikirleri, teknik ön elemeden geçirildikten sonra “değerlendirme kurulu” tarafından değerlendirilecek ve desteklenmeye hak kazananlarla yapılacak hibe sözleşmesi sonrası hibe süreci başlayacaktır.

 

 

Genel Koşullar:

- Çalışmanın mutlaka bir toplumsal fayda, farkındalık ve ya dayanışma odağında kurgulanmış olması,

- Çalışma içeriğinde belli bir grubu güçlendirici faaliyetlerin yer alması, (Örnek: Gençleri güçlendirme, kadınları güçlendirme, çocuk çalışmaları, kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalar vb.)

- Çalışmanın içeriğinde mutlaka somut bir faaliyet olması, seyahat edilecek şehirdeki kişi/grupların da dahil olabilecekleri bir kurgunun yaratılması. Bu kapsamda gençlerin ülke içinde seyahatlerini içeren çalışmalar desteklenecektir.

Desteklenecek Çalışma Başlıkları Örnekleri

 Konu Başlıkları: Eğitim, İnsan hakları, Çevre, Ekolojik yaşam, Hayvan hakları, Kültürel miras, Teknoloji, Afet bilinci, Kültür, Sanat vb.

Hedef Gruplar: Çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar ve diğer imkânı kısıtlı kesimler.

Çalışmaların Kapsamı:

- Farkındalık çalışmaları,

- Eğitim, atölye vb. içeren güçlendirme faaliyetleri,

- Bir grup insanın yaşam becerilerini artırmaya yönelik faaliyetler,

- Okul, kütüphane, huzurevi, gençlik merkezi vb. fiziksel mekanların şartlarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,

- Bütün canlıların ve doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya yönelik faaliyetler,

- Kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetler ve yukarıdaki örneklerle benzer nitelikler taşıyan faaliyetler desteklenecektir.


Eylül 2018 – Haziran 2019 arası dönemlerde 20 proje desteklenecektir. Fon kapsamında başvuru sahipleri 4.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL’lik desteklerden yararlanabilecektir.

Proje bilgileri ve
Faydalı Bilgiler

İYİLİK DOLU PROJELERLE

YARINLARA UÇUYORUZ

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı yürütücülüğünde, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Pegasus Hava Yolları’nın mali desteğiyle hayata geçen Yarınlara Uçuyoruz projesine; Türkiye’deki 18-29 yaş arası gençler, gençlik grupları ve gençlerle çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başvuru yapabilecektir.