TOG

Dünden Bugüne Toplum Gönüllüleri Vakfı

Ana Sayfa Hakkımızda Tog Tarihi

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Aralık 2002’de kuruldu. Vakıf, gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Böylece gençlerin gönüllülük temelinde toplumsal katılımlarını arttırıyor. 2015 yılında, Türkiye’nin dört bir yanından 60.761 gencin katılımıyla 1.468 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da harekete geçirerek yerel halkın katılımını sağlamaktadır. Türkiye’nin 79 ilinde gençlik grubu veya üniversite topluluğu/kulübü olarak faaliyet gösteren ve 126 örgütlenme ile aktif olan Toplum Gönüllüsü gençler, 452 akran eğitimi aldılar.  2015 yılında 621.014  kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürmüşlerdir. Bu hizmetler karşılığında yaklaşık 33 Milyon TL değerinde katma değer yaratılmıştır.

-Gönüllülük, sivil toplum, proje yönetimi, ekip çalışması, iletişim, insan hakları, sosyal haklar, cinsel sağlık üreme sağlığı, ekolojik okuryazarlık ve örgüt yönetimi gibi konularda eğitmen eğitimleri ve diğer akran eğitimlerini gerçekleştiriyor,
-İlişkide olduğu üniversite kulüplerine yerel ihtiyaca yönelik yüz yüze destekler sunuyor,
-Gençlere burs ve staj imkanları sağlıyor,
-Gençlerin ve örgütlenmelerinin birbirlerinden öğrenmelerinin desteklemek amacıyla gençlerin hareketliliğini artırıcı öğrenme ortamları yaratıyor.
-Gençlerin toplumsal sorunlara yönelik fikirlerini projelere dönüştürmelerine destek olup finansman yaratmalarına destek oluyor,
-Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının kamusal düzeyde bilinirliğini arttırmaya yönelik araştırmalar ve temaslar yapıyor.

TOG tüm bu çalışmaları:

Farklılıklara Saygı
- Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü geliştirmek
- Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

- Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları açık olarak sunmak 

Yerel Katılım
- Yerel ihtiyaca göre gençlerin öncülüğünde sivil inisiyatifler oluşturmak, katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştirmek 
- Yerel kaynağı harekete geçirerek sorun çözme kapasitesini artırmak

Ekip Çalışması
- Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek

Yaşam Boyu Öğrenme
- Toplumun eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi hedeflemek 
- Sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek 
- Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak 
- Eğitim konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çalışmak

Girişimcilik
- Toplumsal sorunların çözümüne dair inisiyatif alarak harekete geçmek ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyor. 


Nerelerdeyiz?

Toplum Gönüllüleri Vakfı İstanbul’da. Ayrıca Samsun, Diyarbakır ve Hatay-Kırıkhan’da üç gençlik merkezi, Ankara ve İzmir’de koordinasyon merkezleri mevcut. TOG’la ilişkili üniversite kulüplerine ulaşmak için şehir bazında ayrıştırılmış listedeki iletişim bilgilerini kullanmanız gerekiyor. 

Detaylı Bilgi
Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.