tog loader

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu, başkan ve 9 asil üyeden oluşur. Aday üyelerin dördü Toplum Gönüllüsü gençler tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de Toplum Gönüllüsü gençler tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır. Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür. Başkan ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Asil Üyeler

İbrahim Betil Yönetim Kurulu Başkanı
Burcu Alsan
Alper Saruhan
Begüm Sude Gürsabancı
Hülya Eltemur
Doğa Seyrek
Eda Nur Tören
Tuğba Jabban
Orhan Karal
Zeynep Esmergil

Yedek Üyeler

Bengisu Okkay
Emre İpekyüz
Çağla Eriş Saydam
Engin Güven
İrem Doğan
Kaddafi Bozkurt
Haluk Alpay
Ronak İbrahim Kartal
Sezen Akınal Bulut