Toplum Gönüllüsü gençler, yaşlılık temasına odaklanan projelerle yaşlı bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını artırmayı ve yaşlılıkla ilgili farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyor. Bu projeler, yaşlılarla gençler arasında köprüler kurarak, nesiller arası dayanışmayı teşvik ediyor ve yaşlıların toplumda aktif ve değerli bireyler olarak yer almalarını destekliyor.