TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

YÖNETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu, başkan ve 9 asil üyeden oluşur. Üyelerin dördü TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

 

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır. Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür. Başkan ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

 

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına erişmek için tıklayabilirsiniz.

 

ASİL ÜYELER

didem-duru-yönetim-kurulu-başkanı

Didem Duru

Yönetim Kurulu Başkanı

ali-karakaş-yönetim-kurulu-üyesi

Ali Karakaş

alper-saruhan

Alper Saruhan

begum-sude-gursabanci

Begüm Sude Gürsabancı

Betül-Turan01

Betül Turan

doga-seyrek

Doğa Seyrek

eda-nur-tören

Eda Nur Tören

secil-aydogdu

Seçil Aydoğdu

ufuk-çarşıbaşı-yönetim-kurulu-üyesi

Ufuk Çarşıbaşı

zeynep-esmergil-yönetim-kurulu-üyesi

Zeynep Esmergil

YEDEK ÜYELER

bengisu-okkay

Bengisu Okkay

tog-logo-yuvarlak

Emre İpekyüz

tog-logo-yuvarlak

Hülya Eltemur

ibrahim-betil-yönetim-kurulu-üyesi

İbrahim Betil

irem-dogan

İrem Doğan

kaddafi-bozkurt-yönetim-kurulu-üyesi

Kaddafi Bozkurt

mutlu-şen-yönetim-kurulu-üyesi

Mutlu Şen

ronak-ibrahim-kartal

Ronak İbrahim Kartal

tuğba-jabban-yönetim-kurulu-üyesi

Tuğba Jabban

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

MÜTEVELLİ HEYETİ

 

Mütevelli Heyeti, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en yüksek karar organıdır. Her yıl nisan ayında toplanarak, yeni Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu Başkanı’nı ve diğer kurul üyelerini seçer.

 

Gerekli gördüğü takdirde, Vakıf Senedi ve İç Tüzük’te değişiklikler yapabilir.

 

TOG Mütevelli Heyeti Üyesi 85 kişinin isimleri aşağıdaki gibidir:

 • Alev Komili
 • Ali Karakaş
 • Asım Kibar
 • Barış Aydaş
 • Behzat Yıldırımer
 • Berivan Eliş Türkmen
 • Betül Turan
 • Bihter Neziroğlu
 • Boğaçhan Açıkalın
 • Burcu Alsan
 • Can Tekin
 • Ceren Kalı
 • Ceylan Duran Üçgün
 • Çağla Eriş Saydam
 • Derya Sel Bozkurt
 • Didem Duru
 • Elif Akarlılar
 • Emin Görgün
 • Emrah Kaya
 • Engin Güven
 • Erdost Pehlivan
 • Faris Seven
 • Ferit Şahenk
 • Gülşen Denizhan
 • H. Faik Açıkalın
 • Hakan Ateş
 • Hale Elmas Sığırcı
 • Haluk Alpay
 • Haluk Maga
 • Hülya Eltemur
 • Hüsamettin Onanç
 • Hüsnü Özyeğin
 • İbrahim Betil
 • İbrahim Kurban
 • İbrahim Yaşarsoy
 • İdil Gazioğlu
 • Kaddafi Bozkurt
 • Kadir Celep
 • Kerim Kara
 • Kerim Paker
 • Levent Yaraç
 • Mahir Tevrüz
 • Mehmet Emin Dana
 • M. Nurettin Pekarun
 • Mehru Öztürk
 • Meliha Sunay
 • Meral Bekiroğlu
 • Meri İzrael Kohen
 • Mihriban Paker
 • Murat Çitilgülü
 • Mustafa Taviloğlu
 • Mustafa Tevfik Oğuz
 • Mutlu Şen
 • Naci Sığın
 • Necdet Aydoğan
 • Necdet Turhan
 • Nevin Yağmur
 • Nilüfer Duna
 • Ogeday Karahan
 • Orhan Karal
 • Ömer Çetin Nuhoğlu
 • Ömer Şirin
 • Pırıl Güleşçi Arıkonmaz
 • Rana Erkan Tabanca
 • Samir Bayraktar
 • Seçil Aydoğdu
 • Selahattin Dilbirliği
 • Selda Şerifsoy
 • Selim Şiper
 • Senem Betil Gürün
 • Serdar Özerman
 • Sezen Akınal Bulut
 • Sibel Asna
 • Sinan Berkman
 • Suzan Bayazıt
 • Tuğba Jabban
 • Turgut Derman
 • Ufuk Çarşıbaşı
 • Yasemin İnceoğlu
 • Yavuz Tezeller
 • Yonca Tokbaş
 • Zeynep Bodur Okyay
 • Zeynep Dipçin Akdoğan
 • Zeynep Esmergil
 • Zeynep Üstünel

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

DENETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

 

Denetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl görev süresiyle üç asil ve iki yedek üye olarak seçilir.

Asil Üyeler

 • Hale Elmas Sığırcı
 • Müjde Alsan
 • Senem Gürün

Yedek Üyeler

 • Buğrahan Dikici
 • Selahattin Dilbirliği

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

ETİK KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Barış vizyonunda, ilkelerini ve değerlerini yaptığı çalışmalar ile vurgulamakta olan Toplum Gönüllüsü gençler ile beraber çalışmalarını yürütmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu olarak bizlerin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu’na ve Etik Kurulu’na taşınmış vakalarda; Toplum Gönüllüsü Gençlere karşı bir sorumluluğumuz vardır. Toplum Gönüllülerinin yaşadığı süreçler detaylı bir biçimde incelenir ve özet rapor Yönetim Kurulu Başkanı’na tarafımızdan iletilir. Nihai kararı ve alınacak aksiyonda söz söyleme hakkı tamamen Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulundadır. Bununla beraber, Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu çalışma şekli yönetmeliğimizde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Etik Kurul Sözleşmesi  ve Yönetmeliğin Ekine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Yönetmeliğin bir diğer eki olan Toplum Gönüllüsü Duruşu, Toplum Gönüllülerinin hali hazırda benimsediği uyulması veya kaçınılması gereken noktaların kaleme dökülmüş halidir. Ve de esası; “dürüstlük” ve “vakfın ilke & değerleri” olan “davranışlar bütünü” nü ifade eder.

Asil Üyeler

 • Kadir Celep
 • Kerim Kara
 • Levent Yaraç
 • Selda Şerifsoy
 • Serhat Teğin

Yedek Üyeler

 • Derya Kızılboğa
 • Kenan Dursun

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

SOSYAL KOMİTE

 

TOG Sosyal Komite üyeleri, her yıl gerçekleştirdikleri kaynak geliştirme etkinlikleri aracılığıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ve Toplum Gönüllüsü gençlerin çalışmalarını desteklemektedir.

 

İstanbul ve Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren TOG Sosyal Komite üyeleri kermes, davet, gezi, kampanya ve lansman etkinliklerinin planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarını gönüllü olarak gerçekleştirmektedir.

Sosyal Komite Üyeleri

TOG Sosyal Komite – İstanbul

 • Aslı Pamir
 • Burçin Kargın
 • Çağla Eriş Saydam
 • Ebru Kumova
 • Hülya Eltemur
 • Işıl Kırmıç
 • İrem Bonfil
 • Mihriban Paker
 • Nilüfer Duna
 • Özgür Uçanok
 • Senem Gürün
 • Tuğba Jabban
 • Zekiye Ergin
 • Zeynep Esmergil
 • Zeynep Uğural
 • Zeynep Üstünel

TOG Sosyal Komite – Gaziantep

 • Ayten Kara
 • Bahar Durakoğlugil
 • Burcu Kara
 • Derya Tepe
 • Duygu Salıcı
 • İdil Muhittinoğlu
 • Pınar Erdem
 • Selin Alagöz
 • Sezen Bulut
 • Sezin İyiuzun
 • Tuğçe Ongun
 • Yasemin Cindioğlu
 • Zeynep Arslan

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

CİNSEL SALDIRILARI ÖNLEME KURULU

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu (CİTÖK); Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde cinsel şiddet özelinde koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması, şikayet ve başvuru mekanizmalarının oluşturulması için kurulmuştur.

 

Kurul, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın her kademesinde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temele dayanan her türlü cinsel şiddetten arınmış bir gönüllülük ve çalışma ortamının yaratılmasını, konu özelinde TOG çalışanları ve gönüllüleri ile önleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapmayı, cinsel taciz veya saldırı şikayetleri için bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve başvuru söz konusu olduğunda başvurucuya destek vermeyi amaçlar. Ayrıca kurul, cinsel taciz ve saldırı konusuyla ilgili önleyici çalışmalar kapsamında; Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı altında cinsel şiddetle mücadele konusunda eğitim, toplantı ve benzeri çalışmaları düzenler.

 

Kurula dair detaylı bilgi için; Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu’nun yönergesi ve politika metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Cinsel Taciz ve Saldırı Önleme Kurulu ile ilgili bilgi almak, başvuruda bulunmak ya da destek talep etmek için citok@tog.org.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /var/www/html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /var/www/html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/var/www/html/w...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /var/www/html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52