KURULLAR

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

MÜTEVELLİ HEYETİ

 

Mütevelli Heyeti, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en yüksek karar organıdır. Her yıl nisan ayında toplanarak, yeni Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu Eş Başkanları’nı ve diğer kurul üyelerini seçer.

 

Gerekli gördüğü takdirde, Vakıf Senedi ve İç Tüzük’te değişiklikler yapabilir.

 

TOG Mütevelli Heyeti Üyesi 88 kişinin isimleri aşağıdaki gibidir:

 • Ahmet Aykaç
 • Alev Komili
 • Ali Betil
 • Asım Kibar
 • Ayşe Beyazova
 • Ayşecan Özyeğin Oktay
 • Barış Aydaş
 • Behzat Yıldırımer
 • Berivan Eliş Türkmen
 • Betül Turan
 • Bihter Neziroğlu
 • Boğaçhan Açıkalın
 • Burcu Hanif
 • Can Tekin
 • Cem Duna
 • Ceren Kalı
 • Ceylan Duran
 • Derya Sel Bozkurt
 • Didem Duru
 • Dilek Nam
 • Elif Akarlılar
 • Emin Görgün
 • Emrah Kaya
 • Engin Güven
 • Erdost Pehlivan
 • Ferit Şahenk
 • Güler Sabancı
 • Gülşen Denizhan
 • H. Faik Açıkalın
 • Hakan Ateş
 • Hale Elmas
 • Haluk Alpay
 • Haluk Maga
 • Hülya Eltemur
 • Hüsamettin Onanç
 • Hüsnü Özyeğin
 • İbrahim Betil
 • İbrahim Kurban
 • İdil Gazioğlu
 • Kaddafi Bozkurt
 • Kadir Celep
 • Kerim Kara
 • Kerim Paker
 • Levent Yaraç
 • Mahir Tevrüz
 • Mehmet Emin Dana
 • Mehmet Emin Ural
 • Mehmet Artun
 • Mehmet Nane
 • Mehmet Nurettin Pekarun
 • Mehru Öztürk
 • Meliha Sunay
 • Meral Bekiroğlu
 • Meri İzrael Kohen
 • Mihriban Paker
 • Murat Vargı
 • Mustafa Taviloğlu
 • Mustafa Tevfik Oğuz
 • Mutlu Şen
 • Naci Sığın
 • Necdet Aydoğan
 • Necdet Turhan
 • Nilüfer Duna
 • Ogeday Karahan
 • Orhan Karal
 • Osman Çarmıklı
 • Ömer Çetin Nuhoğlu
 • Rana Erkan Tabanca
 • Samir Bayraktar
 • Selahattin Dilbirliği
 • Selda Bağdat Bahadır
 • Selda Şerifsoy
 • Selim Şiper
 • Senem Betil Gürün
 • Serdar Özerman
 • Sezen Akınal Bulut
 • Sibel Asna
 • Sibel D. Bozer
 • Sinan Berkman
 • Suzan Bayazıt
 • Tuğba Jabban
 • Turgut Derman
 • Yasemin İnceoğlu
 • Yavuz Tezeller
 • Yonca Tokbaş
 • Zeynep Bodur Okyay
 • Zeynep Esmergil
 • Zeynep Üstünel

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

DENETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

 

Denetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl görev süresiyle üç asil ve iki yedek üye olarak seçilir.

Asil Üyeler

 • Hülya Eltemur
 • Samir Bayraktar
 • Selahattin Dilbirliği

Yedek Üyeler

 • Ceren Kalı
 • Kerim Paker

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

ETİK KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Barış vizyonunda, ilkelerini ve değerlerini yaptığı çalışmalar ile vurgulamakta olan Toplum Gönüllüsü gençler ile beraber çalışmalarını yürütmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu olarak bizlerin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu’na ve Etik Kurulu’na taşınmış vakalarda; Toplum Gönüllüsü Gençlere karşı bir sorumluluğumuz vardır. Toplum Gönüllülerinin yaşadığı süreçler detaylı bir biçimde incelenir ve özet rapor Yönetim Kurulu Başkanı’na tarafımızdan iletilir. Nihai kararı ve alınacak aksiyonda söz söyleme hakkı tamamen Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulundadır. Bununla beraber, Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu çalışma şekli yönetmeliğimizde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Etik Kurul Sözleşmesi  ve Yönetmeliğin Ekine  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Yönetmeliğin bir diğer eki olan Toplum Gönüllüsü Duruşu, Toplum Gönüllülerinin hali hazırda benimsediği uyulması veya kaçınılması gereken noktaların kaleme dökülmüş halidir. Ve de esası; “dürüstlük” ve “vakfın ilke & değerleri” olan “davranışlar bütünü” nü ifade eder.

Asil Üyeler

 • Ayşe Begüm Keleş
 • Habibe Koçan
 • Hale Elmas
 • Levent Yaraç
 • Serhat Teğin

Yedek Üyeler

 • Osman Meral
 • Selda Şerifsoy

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

SOSYAL KOMİTE

 

TOG Sosyal Komite üyeleri, her yıl gerçekleştirdikleri kaynak geliştirme etkinlikleri aracılığıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ve Toplum Gönüllüsü gençlerin çalışmalarını desteklemektedir.

 

İstanbul ve Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren TOG Sosyal Komite üyeleri kermes, davet, gezi, kampanya ve lansman etkinliklerinin planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarını gönüllü olarak gerçekleştirmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Komite Çalışma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Komite Üyeleri

TOG Sosyal Komite – İstanbul

 • Aslı Pamir
 • Burcu Hanif
 • Burçin Kargın
 • Çağla Eriş Saydam
 • Ebru Kumova
 • Hülya Eltemur
 • Işıl Kırmıç
 • İrem Bonfil
 • Meral Yazıcı
 • Mihriban Paker
 • Nilüfer Duna
 • Özgür Çamlıbel
 • Sedef Betil
 • Senem Gürün
 • Tuğba Jabban
 • Zekiye Ergin
 • Zeynep Esmergil
 • Zeynep Uğural
 • Zeynep Üstünel

TOG Sosyal Komite – Gaziantep

 • Ayten Kara
 • Bahar Durakoğlugil
 • Burcu Kara
 • Derya Tepe
 • Duygu Salıcı
 • İdil Muhittinoğlu
 • Pınar Erdem
 • Selin Alagöz
 • Sezen Bulut
 • Sezin İyiuzun
 • Tuğçe Ongun
 • Yasemin CindioğluZeynep Arslan

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

CİNSEL SALDIRILARI ÖNLEME KURULU

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu (CİTÖK); Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde cinsel şiddet özelinde koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması, şikayet ve başvuru mekanizmalarının oluşturulması için kurulmuştur.

 

Kurul, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın her kademesinde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temele dayanan her türlü cinsel şiddetten arınmış bir gönüllülük ve çalışma ortamının yaratılmasını, konu özelinde TOG çalışanları ve gönüllüleri ile önleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapmayı, cinsel taciz veya saldırı şikayetleri için bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve başvuru söz konusu olduğunda başvurucuya destek vermeyi amaçlar. Ayrıca kurul, cinsel taciz ve saldırı konusuyla ilgili önleyici çalışmalar kapsamında; Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı altında cinsel şiddetle mücadele konusunda eğitim, toplantı ve benzeri çalışmaları düzenler.

 

Kurula dair detaylı bilgi için; Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu’nun yönergesi ve politika metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Cinsel Taciz ve Saldırı Önleme Kurulu ile ilgili bilgi almak, başvuruda bulunmak ya da destek talep etmek için [email protected] adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

YÖNETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu, eş başkanlar ve 9 asil üyeden oluşur. Üyelerin dördü TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

 

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır. Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür. Eş başkanlar ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

 

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına erişmek için tıklayabilirsiniz.

 

ASİL ÜYELER

Kaddafi Bozkurt

Yönetim Kurulu Eş Başkanı
KADDAFİ BOZKURT ÖZGEÇMİŞ

KADDAFİ BOZKURT ÖZGEÇMİŞ

KADDAFİ BOZKURT – Yönetim Kurulu Eş Başkanı

 

1980 Erzurum doğumlu olan Kaddafi Bozkurt ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olduktan sonra bankacılık sektöründe Kurumsal Pazarlama Bölümü'nde iş hayatına başladı. 2008 - 2015 yıllarında IBTECH A.Ş. bünyesinde iş analisti ve takım lideri olarak çalıştı. 2016 yılından itibaren Hemenal Finansman A.Ş. İş Geliştirme ve Strateji Bölümü, Bölüm Müdürü olarak çalışmaktadır.

 

 

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarına üniversite yıllarında başlamış, Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri'nin kuruluş aşamasında koordinatörlüğünü yapmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucu Heyet Üyesi olan Bozkurt, 2017 Nisan ayından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Eş Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Didem Duru

Yönetim Kurulu Eş Başkanı

Alım Mutlu

Üye

Ecem Lale

Üye

Emin Görgün

Üye
EMİN GÖRGÜN ÖZGEÇMİŞ

EMİN GÖRGÜN ÖZGEÇMİŞ

Hale Elmas Sığırcı

Üye

Melik Doğan

Üye

Mutlu Şen

Üye

Orhan Karal

Üye
ORHAN KARAL ÖZGEÇMİŞ

ORHAN KARAL ÖZGEÇMİŞ

ORHAN KARAL – Üye 

Aile kökeni Rize, Hemşin olan Orhan Karal, 1959 yılında Eskişehir'de doğdu. 1967 yılından beri İstanbul’da yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği mezunu olan Orhan Karal, Karafırın marka ismi ile kafe, pastane işletmeciliği yapan aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Himalayalar da dahil olmak üzere pek çok dağ gezisi yapmıştır. Kayak yapmayı, tenis oynamayı ve sörf yapmayı bilir. Dünyanın farklı kültürlerini tanıma gezilerine katılmıştır.

 

 

2002 yılından beri Toplum Gönüllüsü olarak pek çok proje, atak ve konseye katılmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Orhan Karal, vakfın ilk Yönetim Kurulu Üyelerindendir.

Ömer Şirin

Üye

Zeynep Esmergil

Üye

YEDEK ÜYELER

Ali Geçgel

Üye

Berivan Eliş Türkmen

Üye
BERİVAN ELİŞ TÜRKMEN ÖZGEÇMİŞ

BERİVAN ELİŞ TÜRKMEN ÖZGEÇMİŞ

BERİVAN ELİŞ TÜRKMEN – Üye 

 

Betül Kılınç

Üye

Cansu Nacar

Üye

Ceren Kalı

Üye

Civan Ertekin

Üye

İbrahim Betil

Üye
İBRAHİM BETİL ÖZGEÇMİŞ

İBRAHİM BETİL ÖZGEÇMİŞ

İBRAHİM BETİL – Üye 

Robert Kolej Yüksek Okulu (1968 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi) mezunu İbrahim Betil, 1994 yılına kadar, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli sınai ve mali kuruluşların, ticari bankaların genel müdürlüğünü ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı; kuruculuğunu üstlendi. 1994 yılından sonra ülkede ve yurtdışında eğitim ve sivil toplum çalışmalarıyla ilgilenmeye ve yönetimlerinde bulunmaya devam etti.

 

 

Üniversitelerde dersler, seminerler veren; radyo ve TV programları, çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapan İbrahim Betil’in Hafiften Bankacılık isimli bir kitabı da bulunuyor. İstanbul ve Adapazarı Enka Okulları’nın, çeşitli vakıfların ve derneklerin kuruculuğunu ve yönetimini üstlenen İbrahim Betil, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB) Dünya Yönetim Kurulu üyeliği ve Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölge danışmanlığını da yapmıştır. Birçok farklı sivil toplum kuruluşunda çalışmalarına devam eden İbrahim Betil ayrıca, sınai ve mali sektörde çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık yapmaktadır.

Tuğba Jabban

Üye
TUĞBA JABBAN ÖZGEÇMİŞ

TUĞBA JABBAN ÖZGEÇMİŞ

TUĞBA JABBAN – Üye 

1960 İstanbul doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Avusturya Ticaret Lisesi, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde tamamladı. İkinci Yüksek Lisans tezini Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde yazdı. Tekstilbank’ta Kredi ve Pazarlama Uzmanı olarak çalışma hayatına başladı. Otari Tours‘ta Kongre ve Seminerler Yöneticisi olarak görev yaptı. 2003 yılından beri ortağı olduğu Topkapı Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

 

 

2002 yılından beri kadınların ve gençliğin güçlendirilmesinin geleceğe yapılacak en önemli yatırım olduğu düşüncesi ile bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda ve yönetimlerinde görev aldı. Halen Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti, Avusturya Liseliler Derneği Kadın Platformu ve KAGİDER üyesidir.

Ufuk Çarşıbaşı

Üye