KURULLAR

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

MÜTEVELLİ HEYETİ

 

Mütevelli Heyeti, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en yüksek karar organıdır. Her yıl nisan ayında toplanarak, yeni Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu Eş Başkanları’nı ve diğer kurul üyelerini seçer.

 

Gerekli gördüğü takdirde, Vakıf Senedi ve İç Tüzük’te değişiklikler yapabilir.

 

TOG Mütevelli Heyeti Üyesi 88 kişinin isimleri aşağıdaki gibidir:

 • Ahmet Aykaç
 • Alev Komili
 • Ali Betil
 • Asım Kibar
 • Ayşe Beyazova
 • Ayşecan Özyeğin Oktay
 • Barış Aydaş
 • Behzat Yıldırımer
 • Berivan Eliş Türkmen
 • Betül Turan
 • Bihter Neziroğlu
 • Boğaçhan Açıkalın
 • Burcu Hanif
 • Can Tekin
 • Cem Duna
 • Ceren Kalı
 • Ceylan Duran
 • Derya Sel Bozkurt
 • Didem Duru
 • Dilek Nam
 • Elif Akarlılar
 • Emin Görgün
 • Emrah Kaya
 • Engin Güven
 • Erdost Pehlivan
 • Ferit Şahenk
 • Güler Sabancı
 • Gülşen Denizhan
 • H. Faik Açıkalın
 • Hakan Ateş
 • Hale Elmas
 • Haluk Alpay
 • Haluk Maga
 • Hülya Eltemur
 • Hüsamettin Onanç
 • Hüsnü Özyeğin
 • İbrahim Betil
 • İbrahim Kurban
 • İdil Gazioğlu
 • Kaddafi Bozkurt
 • Kadir Celep
 • Kerim Kara
 • Kerim Paker
 • Levent Yaraç
 • Mahir Tevrüz
 • Mehmet Emin Dana
 • Mehmet Emin Ural
 • Mehmet Artun
 • Mehmet Nane
 • Mehmet Nurettin Pekarun
 • Mehru Öztürk
 • Meliha Sunay
 • Meral Bekiroğlu
 • Meri İzrael Kohen
 • Mihriban Paker
 • Murat Vargı
 • Mustafa Taviloğlu
 • Mustafa Tevfik Oğuz
 • Mutlu Şen
 • Naci Sığın
 • Necdet Aydoğan
 • Necdet Turhan
 • Nilüfer Duna
 • Ogeday Karahan
 • Orhan Karal
 • Osman Çarmıklı
 • Ömer Çetin Nuhoğlu
 • Rana Erkan Tabanca
 • Samir Bayraktar
 • Selahattin Dilbirliği
 • Selda Bağdat Bahadır
 • Selda Şerifsoy
 • Selim Şiper
 • Senem Betil Gürün
 • Serdar Özerman
 • Sezen Akınal Bulut
 • Sibel Asna
 • Sibel D. Bozer
 • Sinan Berkman
 • Suzan Bayazıt
 • Tuğba Jabban
 • Turgut Derman
 • Yasemin İnceoğlu
 • Yavuz Tezeller
 • Yonca Tokbaş
 • Zeynep Bodur Okyay
 • Zeynep Esmergil
 • Zeynep Üstünel

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

DENETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

 

Denetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl görev süresiyle üç asil ve iki yedek üye olarak seçilir.

Asil Üyeler

 • Hülya Eltemur
 • Samir Bayraktar
 • Selahattin Dilbirliği

Yedek Üyeler

 • Ceren Kalı
 • Kerim Paker

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

ETİK KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Barış vizyonunda, ilkelerini ve değerlerini yaptığı çalışmalar ile vurgulamakta olan Toplum Gönüllüsü gençler ile beraber çalışmalarını yürütmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu olarak bizlerin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu’na ve Etik Kurulu’na taşınmış vakalarda; Toplum Gönüllüsü Gençlere karşı bir sorumluluğumuz vardır. Toplum Gönüllülerinin yaşadığı süreçler detaylı bir biçimde incelenir ve özet rapor Yönetim Kurulu Başkanı’na tarafımızdan iletilir. Nihai kararı ve alınacak aksiyonda söz söyleme hakkı tamamen Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulundadır. Bununla beraber, Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu çalışma şekli yönetmeliğimizde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Etik Kurul Sözleşmesi  ve Yönetmeliğin Ekine  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Yönetmeliğin bir diğer eki olan Toplum Gönüllüsü Duruşu, Toplum Gönüllülerinin hali hazırda benimsediği uyulması veya kaçınılması gereken noktaların kaleme dökülmüş halidir. Ve de esası; “dürüstlük” ve “vakfın ilke & değerleri” olan “davranışlar bütünü” nü ifade eder.

Asil Üyeler

 • Ayşe Begüm Keleş
 • Habibe Koçan
 • Hale Elmas
 • Levent Yaraç
 • Serhat Teğin

Yedek Üyeler

 • Osman Meral
 • Selda Şerifsoy

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

SOSYAL KOMİTE

 

TOG Sosyal Komite üyeleri, her yıl gerçekleştirdikleri kaynak geliştirme etkinlikleri aracılığıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ve Toplum Gönüllüsü gençlerin çalışmalarını desteklemektedir.

 

İstanbul ve Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren TOG Sosyal Komite üyeleri kermes, davet, gezi, kampanya ve lansman etkinliklerinin planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarını gönüllü olarak gerçekleştirmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Komite Çalışma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Komite Üyeleri

TOG Sosyal Komite – İstanbul

 • Aslı Pamir
 • Burcu Hanif
 • Burçin Kargın
 • Çağla Eriş Saydam
 • Ebru Kumova
 • Hülya Eltemur
 • Işıl Kırmıç
 • İrem Bonfil
 • Meral Yazıcı
 • Mihriban Paker
 • Nilüfer Duna
 • Özgür Çamlıbel
 • Sedef Betil
 • Senem Gürün
 • Tuğba Jabban
 • Zekiye Ergin
 • Zeynep Esmergil
 • Zeynep Uğural
 • Zeynep Üstünel

TOG Sosyal Komite – Gaziantep

 • Ayten Kara
 • Bahar Durakoğlugil
 • Burcu Kara
 • Derya Tepe
 • Duygu Salıcı
 • İdil Muhittinoğlu
 • Pınar Erdem
 • Selin Alagöz
 • Sezen Bulut
 • Sezin İyiuzun
 • Tuğçe Ongun
 • Yasemin CindioğluZeynep Arslan

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

CİNSEL SALDIRILARI ÖNLEME KURULU

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu (CİTÖK); Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde cinsel şiddet özelinde koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması, şikayet ve başvuru mekanizmalarının oluşturulması için kurulmuştur.

 

Kurul, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın her kademesinde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temele dayanan her türlü cinsel şiddetten arınmış bir gönüllülük ve çalışma ortamının yaratılmasını, konu özelinde TOG çalışanları ve gönüllüleri ile önleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapmayı, cinsel taciz veya saldırı şikayetleri için bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve başvuru söz konusu olduğunda başvurucuya destek vermeyi amaçlar. Ayrıca kurul, cinsel taciz ve saldırı konusuyla ilgili önleyici çalışmalar kapsamında; Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı altında cinsel şiddetle mücadele konusunda eğitim, toplantı ve benzeri çalışmaları düzenler.

 

Kurula dair detaylı bilgi için; Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu’nun yönergesi ve politika metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Cinsel Taciz ve Saldırı Önleme Kurulu ile ilgili bilgi almak, başvuruda bulunmak ya da destek talep etmek için [email protected] adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

YÖNETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu, eş başkanlar ve 9 asil üyeden oluşur. Üyelerin dördü TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

 

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır. Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür. Eş başkanlar ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

 

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına erişmek için tıklayabilirsiniz.

 

ASİL ÜYELER

Kaddafi Bozkurt

Yönetim Kurulu Eş Başkanı
KADDAFİ BOZKURT ÖZGEÇMİŞ

KADDAFİ BOZKURT ÖZGEÇMİŞ

KADDAFİ BOZKURT – Yönetim Kurulu Eş Başkanı

 

1980 Erzurum doğumlu olan Kaddafi Bozkurt ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olduktan sonra bankacılık sektöründe Kurumsal Pazarlama Bölümü'nde iş hayatına başladı. 2008 - 2015 yıllarında IBTECH A.Ş. bünyesinde iş analisti ve takım lideri olarak çalıştı. 2016 yılından itibaren Hemenal Finansman A.Ş. İş Geliştirme ve Strateji Bölümü, Bölüm Müdürü olarak çalışmaktadır.

 

 

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarına üniversite yıllarında başlamış, Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri'nin kuruluş aşamasında koordinatörlüğünü yapmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucu Heyet Üyesi olan Bozkurt, 2017 Nisan ayından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Eş Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Suzan Bayazıt

Yönetim Kurulu Eş Başkanı
SUZAN BAYAZIT ÖZGEÇMİŞ

SUZAN BAYAZIT ÖZGEÇMİŞ

SUZAN BAYAZIT – Yönetim Kurulu Eş Başkanı

 

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu Suzan Bayazıt, Cincinnati Üniversitesi, Ohio Politika Araştırmaları Enstitüsü’nde istatistik ve bilgisayar konularında öğretim üyesi olarak çalıştı ve M.A Uluslararası Ekonomi derecesi aldı. Bank of Boston’da uluslararası banka kredi eğitim programında stajyer olarak bankacılık kariyerine başladı ve çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik görevine devam etti. Kendi danışmanlık şirketinde, şirketlere ve bankalara finansal ve fizibilite konularında danışmanlık yaptı.

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kurucularından ve Mütevelli Heyeti Üyesi, Kültür Bilinci Tanıtma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Kadın Fonu ve Bin Yaprak Danışma Kurulu Üyesi’dir. Evli ve iki çocuk annesi olan Suzan Bayazıt, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.

Bengü Gürses

Üye
BENGÜ GÜRSES ÖZGEÇMİŞ

BENGÜ GÜRSES ÖZGEÇMİŞ

BENGÜ GÜRSES– Üye 

İzmir’de dünyaya gelen Bengü Gürses; Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İktisat bölümü 4.sınıf öğrencisidir. 2019 yazında mezun olmayı planlamaktadır. 2017’den beri Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda gönüllülük yapmakta ve hak temelli projelerde yer almaktadır.

 

İlgilendiği konular; toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, çocukların bilişsel ve dijital becerilerini geliştirme ve insan hakları olarak özetlenebilir. Geçmişte Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) gönüllülük yapmıştır. Bengü Gürses, boş zamanlarında yoga yapmaktan, kamp yapmaktan, kültür gezilerinden ve kitap okumaktan hoşlanıyor.

Emin Görgün

Üye
EMİN GÖRGÜN ÖZGEÇMİŞ

EMİN GÖRGÜN ÖZGEÇMİŞ

Kübra Özdemir

Üye
KÜBRA ÖZDEMİR ÖZGEÇMİŞ

KÜBRA ÖZDEMİR ÖZGEÇMİŞ

KÜBRA ÖZDEMİR– Üye 

Hacettepe Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi Bölümü’nde lisans öğrenimi gören Kübra Özdemir, Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda gönüllülük yapmaktadır.

 

Aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda aktif gönüllülük yapmış olan Kübra Özdemir, 3 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yapıyor.

Mahsun Demir

Üye
MAHSUN DEMİR ÖZGEÇMİŞ

MAHSUN DEMİR ÖZGEÇMİŞ

MAHSUN DEMİR – Üye 

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okuyan Mahsun Demir, Akdeniz Toplum Gönüllüleri Grubu’nda yaklaşık 2 yıldır gönüllülük yapmaktadır.

Gönüllü olduğu süre zarfında Akdeniz Toplum Gönüllüleri Grubu’nda iletişim ve eş koordinatörlük kolaylaştırıcılığını üstlenmiştir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın yanı sıra daha önce yakın çevresindeki arkadaşlarıyla başlatmış olduğu ve yaklaşık 25 ile yaydığı Aynı Gökyüzünün Altındayız isimli köy okullarına yönelik sosyal sorumluluk projesine genel koordinatörlük göreviyle öncülük etmiş olup Akdeniz Gençlik Derneği ve Dreamstalk’da İletişim Koordinatörlüğü sorumluluklarını yapmıştır.

Mutlu Şen

Üye
MUTLU ŞEN ÖZGEÇMİŞ

MUTLU ŞEN ÖZGEÇMİŞ

MUTLU ŞEN  – Üye 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Matematik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşunda Denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesinde MBA eğitiminin ardından uluslararası bir şirkette halen Danışman olarak çalışmaktadır.

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda üniversite yıllarında gönüllülük, akabinde Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeliği yapmıştır. Bunun yanında farklı alanlarda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Orhan Karal

Üye
ORHAN KARAL ÖZGEÇMİŞ

ORHAN KARAL ÖZGEÇMİŞ

ORHAN KARAL – Üye 

Aile kökeni Rize, Hemşin olan Orhan Karal, 1959 yılında Eskişehir'de doğdu. 1967 yılından beri İstanbul’da yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği mezunu olan Orhan Karal, Karafırın marka ismi ile kafe, pastane işletmeciliği yapan aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Himalayalar da dahil olmak üzere pek çok dağ gezisi yapmıştır. Kayak yapmayı, tenis oynamayı ve sörf yapmayı bilir. Dünyanın farklı kültürlerini tanıma gezilerine katılmıştır.

 

 

2002 yılından beri Toplum Gönüllüsü olarak pek çok proje, atak ve konseye katılmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Orhan Karal, vakfın ilk Yönetim Kurulu Üyelerindendir.

Reber Sılak

Üye
REBER SILAK ÖZGEÇMİŞ

REBER SILAK ÖZGEÇMİŞ

REBER SILAK – Üye 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Enerji Sistemleri Bölümü’nde 4.’üncü sınıf öğrencisi olan Reber Silak, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda 3,5 yıldır gönüllülük yapıyor.

Senem Gürün

Üye
SENEM GÜRÜN ÖZGEÇMİŞ

SENEM GÜRÜN ÖZGEÇMİŞ

SENEM GÜRÜN – Üye 

Galatasaray Lisesi mezun olan Gürün, daha sonra Amerika Georgetown Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okudu. Bir dönem New York’ta müzayede alanında çalıştı. Türkiye’ye dönmeden önce çok sevdiği ama hep hobi olarak gördüğü yemek ve pastacılık üzerine Paris Cordon Bleu’de üç aylık bir kursa devam etti.

 

 

Türkiye’de yemek ve pastacılık sektöründe kendi mekanını açtı, uzun süre bu alanda çalıştı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşundan bu yana Toplum Gönüllüleri çatısı altında, çeşitli sorumluluklar alıyor.

Zeynep Didem Duru

Üye
ZEYNEP DİDEM DURU ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP DİDEM DURU ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP DİDEM DURU – Üye 

1973 doğumlu olan Duru, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına bankacılık sektöründe, Finansbank Hazine Bölümü’nde başladı. Daha sonra teknoloji alanında ilerlemeye karar verdi.

 

 

1998’de, IBM’de satış bölümüne müşteri temsilcisi olarak girdi. 15 yıl bu şirkette çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 2013 yılında ise Dell Türkiye’ye Çözüm Grubu Direktörü olarak katıldı. 2014 yılından beri aynı firmada Ülke Müdürü olarak çalışmaktadır.

YEDEK ÜYELER

Berivan Eliş Türkmen

Üye
BERİVAN ELİŞ TÜRKMEN ÖZGEÇMİŞ

BERİVAN ELİŞ TÜRKMEN ÖZGEÇMİŞ

BERİVAN ELİŞ TÜRKMEN – Üye 

 

Bihter Neziroğlu

Üye
BİHTER NEZİROĞLU ÖZGEÇMİŞ

BİHTER NEZİROĞLU ÖZGEÇMİŞ

BİHTER NEZİROĞLU – Üye 

Trabzon doğumlu olan Bihter Neziroğlu, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezundur. 12 yıldır kendi işinin sahibidir. Ablası ile el ele verip sıfırdan kurdukları şirkette, üniversite yıllarında bir parçası olduğu Toplum Gönüllüleri'nin kendisine kattığı; süreç yönetimi, sorumluluk alma, raporlama, koordinasyon gibi birikimlerinden faydalandı.

 

 

Başarısına, kişisel gelişimine, dünya görüşüne olan katkısından dolayı Toplum Gönüllüleri ile bağı hiç kopmadı. Kadın hakları ve insan hakları savunucusu ve bir doğasever olan Bihter Neziroğlu İzmir’de yaşamaktadır. Evlidir ve kıvırcık bir oğlu vardır.

Devrim Güneş

Üye
DEVRİM GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ

DEVRİM GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde okuyan Devrim Güneş, 1995 Akhisar/Manisa doğumludur. Alanya Toplum Gönüllüleri’nde 4 senedir gönüllülük yapmaktadır.

 

Lisede Bilgisayarlı Muhasebe ve Finansman bölümünde öğrenim gören Devrim Güneş , 2012-2013 yılları arasında yaşadığı şehirde bulunan T.C. Ziraat Bankası bünyesinde staj yapmıştır. Eğitim hayatında ve normal yaşantısında kendini geliştirmeye çalışmış, kendini geliştirirken aynı zamanda topluma faydalı bir birey olmayı amaçlamıştır.

 

Atletizm ile ilgilenen Devrim Güneş, lise yıllarında il ve ilçeler arasında yapılan müsabakalarda okulunu temsil etmiştir. Şu an dijital pazarlama ile uğraşmakta ve bu alanda kendini geliştirmektedir. Okuduğu bölümden dolayı kongre ve fuar turizmi sektöründe bir organizasyon firmasıyla çalışmaktadır.

 

Dilan Meral

Üye
DİLAN MERAL ÖZGEÇMİŞ

DİLAN MERAL ÖZGEÇMİŞ

Düzce Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik son sınıf öğrencisi olan Dilan Meral, 4 yıldır Toplum Gönüllüsü olarak aktif çalışmaktadır. Kendisi aynı zamanda Tema Vakfı ve Habitat Derneği’nde gönüllülük çalışmalarına katılmaktadır.

Hatice Berk

Üye
HATİCE BERK ÖZGEÇMİŞ

HATİCE BERK ÖZGEÇMİŞ

Aksaray Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören Hatice Berk, Aksaray Üniversitesi Toplum Gönülleri’nde 3 yıldır gönüllülük yapmaktadır.

 

Gençliğin ve enerjinin gücüne inanan Hatice Berk, gençliğin enerjisiyle her şeyin değiştirilebileceğine inanıyor. Hatice Berk; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Yeşilay, GOFOR gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında da gönüllülük yapıyor.

İbrahim Betil

Üye
İBRAHİM BETİL ÖZGEÇMİŞ

İBRAHİM BETİL ÖZGEÇMİŞ

İBRAHİM BETİL – Üye 

Robert Kolej Yüksek Okulu (1968 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi) mezunu İbrahim Betil, 1994 yılına kadar, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli sınai ve mali kuruluşların, ticari bankaların genel müdürlüğünü ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı; kuruculuğunu üstlendi. 1994 yılından sonra ülkede ve yurtdışında eğitim ve sivil toplum çalışmalarıyla ilgilenmeye ve yönetimlerinde bulunmaya devam etti.

 

 

Üniversitelerde dersler, seminerler veren; radyo ve TV programları, çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapan İbrahim Betil’in Hafiften Bankacılık isimli bir kitabı da bulunuyor. İstanbul ve Adapazarı Enka Okulları’nın, çeşitli vakıfların ve derneklerin kuruculuğunu ve yönetimini üstlenen İbrahim Betil, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB) Dünya Yönetim Kurulu üyeliği ve Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölge danışmanlığını da yapmıştır. Birçok farklı sivil toplum kuruluşunda çalışmalarına devam eden İbrahim Betil ayrıca, sınai ve mali sektörde çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık yapmaktadır.

Tuğba Jabban

Üye
TUĞBA JABBAN ÖZGEÇMİŞ

TUĞBA JABBAN ÖZGEÇMİŞ

TUĞBA JABBAN – Üye 

1960 İstanbul doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Avusturya Ticaret Lisesi, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde tamamladı. İkinci Yüksek Lisans tezini Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde yazdı. Tekstilbank’ta Kredi ve Pazarlama Uzmanı olarak çalışma hayatına başladı. Otari Tours‘ta Kongre ve Seminerler Yöneticisi olarak görev yaptı. 2003 yılından beri ortağı olduğu Topkapı Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

 

 

2002 yılından beri kadınların ve gençliğin güçlendirilmesinin geleceğe yapılacak en önemli yatırım olduğu düşüncesi ile bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda ve yönetimlerinde görev aldı. Halen Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti, Avusturya Liseliler Derneği Kadın Platformu ve KAGİDER üyesidir.

Sinan Berkman

Üye
SİNAN BERKMAN ÖZGEÇMİŞ

SİNAN BERKMAN ÖZGEÇMİŞ

Samsun’da 27 Mart 1943 yılında dünyaya gelen Sinan Berkman; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara Koleji’nde okumuştur. Sinan Berkman 1960 yılında Ankara Koleji’nden, 1967 yılında ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü’nden Yüksek Mühendis olarak mezun olmuştur.

SİFAŞ, Imperial Chemical Industries (ICI - Emperyal Kimyasal Endüstriler) müesseselerinde profesyonel hayatını sürdürmüştür. Ardından 1976’da ENPAŞ; 1986’da ise Teknopolimer şirketlerini kurmuştur. Teknopolimer, plastik hammadde konusunda piyasa lideri olmuştur. İşinin bir kısmını 1996 yılında GE. Plastics şirketine kalanını ise 2008’de Belçika menşeili Ravago firmasına satmıştır. O günden bu yana emeklilik hayatı yaşamaktadır.

  

Zafer Güzel

Üye
ZAFER GÜZEL ÖZGEÇMİŞ

ZAFER GÜZEL ÖZGEÇMİŞ

Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gören Zafer Güzel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Toplum Gönüllüleri Grubu’nda gönüllülük yapmaktadır. Aslen Hataylı olup lisans öğrenimini Pamukkale Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yapan Zafer, 4 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yapıyor. Bu süreçte katıldığı etkinlik ve projelerde gençliğin enerjisine en üst düzeyde inanan ve destek verenlerden birisi olduğunu düşünüyor.