KURULLAR

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

MÜTEVELLİ KURULU

 

Mütevelli Heyeti, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en yüksek karar organıdır. Her sene nisan ayında toplanarak,  yeni yönetim kurulu üyelerini, eş başkanları ve diğer kurul üyelerini seçer.

 

Gerekli gördüğü takdirde Vakıf Senedi ve İç Tüzük gibi değişiklikleri hayata geçirir.

 

Halen 89 kişi TOG Mütevelli Heyet Üyesidir.

 • Ahmet Uluğ
 • Ahmet Aykaç
 • Alev Komili
 • Ali Betil
 • Asım Kibar
 • Ayşe Beyazova
 • Ayşecan Özyeğin Oktay
 • Barış Aydaş
 • Behzat Yıldırımer
 • Berivan Eliş Türkmen
 • Betül Turan
 • Bihter Neziroğlu
 • Boğaçhan Açıkalın
 • Burcu Hanif
 • Can Tekin
 • Cem Duna
 • Ceren Kalı
 • Ceylan Duran
 • Cevdet Alemdar
 • Didem Duru
 • Dilek Nam
 • Derya Sel Bozkurt
 • Elif Akarlılar
 • Emin Görgün
 • Emrah Kaya
 • Erdost Pehlivan
 • Ferit Şahenk
 • Gökhan Toğrul
 • Güler Sabancı
 • Gülşen Denizhan
 • H. Faik Açıkalın
 • Hakan Ateş
 • Hale Elmas Sığırcı
 • Haluk Maga
 • Hülya Eltemur
 • Hüsnü Özyeğin
 • Hüsamettin Onanç
 • İbrahim Betil
 • İbrahim Kurban
 • İdil Gazioğlu
 • Kaddafi Bozkurt
 • Kadir Celep
 • Kerim Kara
 • Kerim Paker
 • Levent Yaraç
 • Leyla Alaton
 • Mahir Tevrüz
 • Mehmet Emin Dana
 • Mehmet Emin Ural
 • Mehmet Artun
 • Mehmet Pekarun
 • Mehru Öztürk Aygül
 • Meliha Sunay
 • Meral Bekiroğlu
 • Meri İzrael
 • Mihriban Paker
 • Murat Çitilgülü
 • Mustafa Oğuz
 • Mustafa Taviloğlu
 • Mutlu Şen
 • Naci Sığın
 • Necdet Aydoğan
 • Nevgül Bilsen Safkan
 • Nilüfer Duna
 • Ogeday Karahan
 • Orhan Karal
 • Ömer Çetin Nuhoğlu
 • Özgür Çamlıbel
 • Rana Erkan Tabanca
 • Samir Bayraktar
 • Selahattin Dilbirliği
 • Selda Bağdat Bahadır
 • Selda Şerifsoy Çakar
 • Selim Şiper
 • Senem Betil Gürün
 • Serdar Özerman
 • Sezen Akınal Bulut
 • Sibel Asna
 • Sibel D. Bozer
 • Sinan Berkman
 • Suzan Bayazıt
 • Tuğba Jabban
 • Turgut Derman
 • Yasemin İnceoğlu
 • Yavuz Tezeller
 • Yonca Tokbaş
 • Zeynep Bodur Okyay
 • Zeynep Esmergil
 • Zeynep Üstünel
 • Zelda Ovadya

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

DENETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

 

Denetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl görev süresiyle üç asil ve iki yedek üye olarak seçilir.

Asil Üyeler

 • Hülya Eltemur
 • Samir Bayraktar
 • Selahattin Dilbirliği

Yedek Üyeler

 • Ceren Kalı
 • Kerim Paker

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

ETİK KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Barış vizyonunda, ilkelerini ve değerlerini yaptığı çalışmalar ile vurgulamakta olan Toplum Gönüllüsü gençler ile beraber çalışmalarını yürütmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu olarak bizlerin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu’na ve Etik Kurulu’na taşınmış vakalarda; Toplum Gönüllüsü Gençlere karşı bir sorumluluğumuz vardır. Toplum Gönüllülerinin yaşadığı süreçler detaylı bir biçimde incelenir ve özet rapor Yönetim Kurulu Başkanı’na tarafımızdan iletilir. Nihai kararı ve alınacak aksiyonda söz söyleme hakkı tamamen Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulundadır. Bununla beraber, Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu çalışma şekli yönetmeliğimizde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Etik Kurul Sözleşmesi  ve Yönetmeliğin Ekine  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Yönetmeliğin bir diğer eki olan Toplum Gönüllüsü Duruşu, Toplum Gönüllülerinin hali hazırda benimsediği uyulması veya kaçınılması gereken noktaların kaleme dökülmüş halidir. Ve de esası; “dürüstlük” ve “vakfın ilke & değerleri” olan “davranışlar bütünü” nü ifade eder.

Asil Üyeler

 • Ayşe Begüm Keleş
 • Habibe Koçan
 • Hale Elmas
 • Levent Yaraç
 • Serhat Teğin

Yedek Üyeler

 • Osman Meral
 • Selda Şerifsoy

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

SOSYAL KOMİTE

 

TOG Sosyal Komite üyeleri, her yıl gerçekleştirdikleri kaynak geliştirme etkinlikleri aracılığıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ve Toplum Gönüllüsü gençlerin çalışmalarını desteklemektedir.

 

İstanbul ve Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren TOG Sosyal Komite üyeleri kermes, davet, gezi, kampanya ve lansman etkinliklerinin planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarını gönüllü olarak gerçekleştirmektedir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Komite Çalışma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Komite Üyeleri

TOG Sosyal Komite – İstanbul

 • Aslı Pamir
 • Burcu Hanif
 • Çağla Eriş Saydam
 • Didem Özkes
 • Ebru Kumova
 • Hülya Eltemur
 • Işıl Kırmıç
 • İrem Bonfil
 • Meral Yazıcı
 • Mihriban Paker
 • Nilüfer Duna
 • Özgür Çamlıbel
 • Sedef Betil
 • Senem Gürün
 • Tuğba Jabban
 • Zekiye Ergin
 • Zeynep Esmergil
 • Zeynep Uğural
 • Zeynep Üstünel
 • Zeynephan Gemicioğlu

TOG Sosyal Komite – Gaziantep

 • Ayten Kara
 • Bahar Durakoğlugil
 • Burcu Kara
 • Derya Tepe
 • Duygu Salıcı
 • İdil Muhittinoğlu
 • Pınar Erdem
 • Selin Alagöz
 • Sezen Bulut
 • Sezin İyiuzun
 • Tuğçe Ongun
 • Yasemin CindioğluZeynep Arslan

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

CİNSEL SALDIRILARI ÖNLEME KURULU

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu (CİTÖK); Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde cinsel şiddet özelinde koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması, şikayet ve başvuru mekanizmalarının oluşturulması için kurulmuştur.

 

 

Kurul, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın her kademesinde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temele dayanan her türlü cinsel şiddetten arınmış bir gönüllülük ve çalışma ortamının yaratılmasını, konu özelinde TOG çalışanları ve gönüllüleri ile önleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapmayı, cinsel taciz veya saldırı şikayetleri için bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve başvuru söz konusu olduğunda başvurucuya destek vermeyi amaçlar. Ayrıca kurul, cinsel taciz ve saldırı konusuyla ilgili önleyici çalışmalar kapsamında; Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı altında cinsel şiddetle mücadele konusunda eğitim, toplantı ve benzeri çalışmaları düzenler.

 

Kurula dair detaylı bilgi için; Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu’nun yönergesi ve politika metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Cinsel Taciz ve Saldırı Önleme Kurulu ile ilgili bilgi almak, başvuruda bulunmak ya da destek talep etmek için citok@tog.org.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu, eş başkanlar ve 9 asil üyeden oluşur. Üyelerin dördü TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır. Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür. Eş başkanlar ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

 

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına erişmek için tıklayabilirsiniz.

ASİL ÜYELER

Kaddafi Bozkurt

Yönetim Kurulu Eş Başkanı
KADDAFİ BOZKURT ÖZGEÇMİŞ

KADDAFİ BOZKURT ÖZGEÇMİŞ

KADDAFİ BOZKURT – Yönetim Kurulu Eş Başkanı

 

1980 Erzurum doğumlu olan Kaddafi Bozkurt ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olduktan sonra bankacılık sektöründe Kurumsal Pazarlama Bölümü'nde iş hayatına başladı. 2008 - 2015 yıllarında IBTECH A.Ş. bünyesinde iş analisti ve takım lideri olarak çalıştı. 2016 yılından itibaren Hemenal Finansman A.Ş. İş Geliştirme ve Strateji Bölümü, Bölüm Müdürü olarak çalışmaktadır.

 

 

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarına üniversite yıllarında başlamış, Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri'nin kuruluş aşamasında koordinatörlüğünü yapmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucu Heyet Üyesi olan Bozkurt, 2017 Nisan ayından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Eş Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Suzan Bayazıt

Yönetim Kurulu Eş Başkanı
SUZAN BAYAZIT ÖZGEÇMİŞ

SUZAN BAYAZIT ÖZGEÇMİŞ

SUZAN BAYAZIT – Yönetim Kurulu Eş Başkanı

 

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu Suzan Bayazıt, Cincinnati Üniversitesi, Ohio Politika Araştırmaları Enstitüsü’nde istatistik ve bilgisayar konularında öğretim üyesi olarak çalıştı ve M.A Uluslararası Ekonomi derecesi aldı. Bank of Boston’da uluslararası banka kredi eğitim programında stajyer olarak bankacılık kariyerine başladı ve çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik görevine devam etti. Kendi danışmanlık şirketinde, şirketlere ve bankalara finansal ve fizibilite konularında danışmanlık yaptı.

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kurucularından ve Mütevelli Heyeti Üyesi, Kültür Bilinci Tanıtma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Kadın Fonu ve Bin Yaprak Danışma Kurulu Üyesi’dir. Evli ve iki çocuk annesi olan Suzan Bayazıt, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.

Aydın Altunatmaz

Üye
AYDIN ALTUNATMAZ ÖZGEÇMİŞ

AYDIN ALTUNATMAZ ÖZGEÇMİŞ

AYDIN ALTUNATMAZ – Üye 

Ankara Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünde okuyan Aydın Altunatmaz, Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda gönüllülük yapmaktadır.

 

 

Erasmus+ programı ile Avusturya’da bulunan Padagogische Hochschule Tirol’de eğitim görmüş ve burada bulunan Volksschule Neuarzl okulunda staj yapmış olan Aydın Altunatmaz, 2 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllülük yapıyor.

Aykan Işık

Üye
AYKAN IŞIK ÖZGEÇMİŞ

AYKAN IŞIK ÖZGEÇMİŞ

AYKAN IŞIK – Üye 

Karabük Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Aykan Işık, Karabük Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda gönüllülük yapmaktadır.

 

 

Kardemir Demir Çelik A.Ş’de staj yapmış olan Aykan Işık 3 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllülük yapıyor.

Ayşe Beyazova Seçer

Üye
AYŞE BEYAZOVA SEÇER ÖZGEÇMİŞ

AYŞE BEYAZOVA SEÇER ÖZGEÇMİŞ

AYŞE BEYAZOVA SEÇER – Üye

 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yetişkin Eğitimi doktora programını 2017'de tamamlayan Ayşe Beyazova daha önce Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku programlarında yüksek lisans yapmıştır. 2003-2007 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda Kaynak Geliştirme, İletişim ve Projeler Departmanları'nda yönetici olarak yer almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nde (ÇOÇA) 2007-2016 yılları arasında koordinatör olarak çalışmış olan Beyazova ÇOÇA'nın kurucularındandır. Aynı yıllarda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir.

Başlıca çalışma alanları olan çocuk hakları, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, mülteci çocuklar ve kapsayıcı eğitime ilişkin eğitim, araştırma ve danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.

Büşra Aşıkoğlu

Üye
BÜŞRA AŞIKOĞLU ÖZGEÇMİŞ

BÜŞRA AŞIKOĞLU ÖZGEÇMİŞ

BÜŞRA AŞIKOĞLU – Üye 

Mersin Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde okuyan Büşra Aşıkoğlu, Petrol-İş Sendikası ve İzmit Tüpraş‘ta staj yapmıştır.

 

 

Büşra Aşıkoğlu, Mersin Üniversitesi Toplum Gönüllüleri’nde 3 yıldır gönüllülük yapmaktadır.

Senem Gürün

Üye
SENEM GÜRÜN ÖZGEÇMİŞ

SENEM GÜRÜN ÖZGEÇMİŞ

SENEM GÜRÜN – Üye 

Galatasaray Lisesi mezun olan Gürün, daha sonra Amerika Georgetown Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okudu. Bir dönem New York’ta müzayede alanında çalıştı. Türkiye’ye dönmeden önce çok sevdiği ama hep hobi olarak gördüğü yemek ve pastacılık üzerine Paris Cordon Bleu’de üç aylık bir kursa devam etti.

 

 

Türkiye’de yemek ve pastacılık sektöründe kendi mekanını açtı, uzun süre bu alanda çalıştı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşundan bu yana Toplum Gönüllüleri çatısı altında, çeşitli sorumluluklar alıyor.

Duygu Çağla Erzik

Üye
DUYGU ÇAĞLA ERZİK ÖZGEÇMİŞ

DUYGU ÇAĞLA ERZİK ÖZGEÇMİŞ

DUYGU ÇAĞLA ERZİK – Üye 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2018 yılında mezun olan Duygu Çağla Erzik, 1995 Adana/Seyhan doğumludur. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda 4 yıldır boyunca gönüllülük yapmaktadır.

 

 

Duygu Çağla Erzik, işaret dili öğrenmekte ve öğrenme güçlüğü (disleksi) yaşayan bireylere Türkçe dersinde  kolaylaştırıcılık yapmakta; Greenpeace, Kızılay, Çevre ve İnsan Araştırmaları Topluluğu, Siyaset Bilimi Topluluğu’nda gönüllülük yapmaktadır.

Mutlu Şen

Üye
MUTLU ŞEN ÖZGEÇMİŞ

MUTLU ŞEN ÖZGEÇMİŞ

MUTLU ŞEN  – Üye 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Matematik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşunda Denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesinde MBA eğitiminin ardından uluslararası bir şirkette halen Danışman olarak çalışmaktadır.

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda üniversite yıllarında gönüllülük, akabinde Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeliği yapmıştır. Bunun yanında farklı alanlarda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Orhan Karal

Üye
ORHAN KARAL ÖZGEÇMİŞ

ORHAN KARAL ÖZGEÇMİŞ

ORHAN KARAL – Üye 

Aile kökeni Rize, Hemşin olan Orhan Karal, 1959 yılında Eskişehir'de doğdu. 1967 yılından beri İstanbul’da yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği mezunu olan Orhan Karal, Karafırın marka ismi ile kafe, pastane işletmeciliği yapan aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Himalayalar da dahil olmak üzere pek çok dağ gezisi yapmıştır. Kayak yapmayı, tenis oynamayı ve sörf yapmayı bilir. Dünyanın farklı kültürlerini tanıma gezilerine katılmıştır.

 

 

2002 yılından beri Toplum Gönüllüsü olarak pek çok proje, atak ve konseye katılmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Orhan Karal, vakfın ilk Yönetim Kurulu Üyelerindendir.

Zeynep Didem Duru

Üye
ZEYNEP DİDEM DURU ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP DİDEM DURU ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP DİDEM DURU – Üye 

1973 doğumlu olan Duru, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına bankacılık sektöründe, Finansbank Hazine Bölümü’nde başladı. Daha sonra teknoloji alanında ilerlemeye karar verdi.

 

 

1998’de, IBM’de satış bölümüne müşteri temsilcisi olarak girdi. 15 yıl bu şirkette çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 2013 yılında ise Dell Türkiye’ye Çözüm Grubu Direktörü olarak katıldı. 2014 yılından beri aynı firmada Ülke Müdürü olarak çalışmaktadır.

YEDEK ÜYELER

Atakan Gedük

Üye
ATAKAN GEDÜK ÖZGEÇMİŞ

ATAKAN GEDÜK ÖZGEÇMİŞ

ATAKAN GEDÜK – Üye 

Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Atakan Gedük, 1996 İstanbul doğumludur. British American Tobacco’da Marka Stajyerliği yapan Atakan Gedük. Habitat Derneği Sosyal Medya Okuryazarlığı Eğitmenliği ve Radyo Dumlupınar’da radyo programı yapımcılığı ve sunuculuğu yapmaktadır.

 

 

Dumlupınar Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda gönüllüdür. Aynı zamanda TOG Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Toplum Gönülleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Habitat Derneği ve Oy ve Ötesi Derneği gönüllüsüdür. Ortaokulda Kdz. Ereğli Belediye Tiyatro’sunda oyunculuk yapmıştır. 10 senedir müzik yapmakta; gitar, bağlama ve piyano çalmaktadır. Aynı zamanda amatör olarak deneme ve şiir yazmaktadır.

Bihter Neziroğlu

Üye
BİHTER NEZİROĞLU ÖZGEÇMİŞ

BİHTER NEZİROĞLU ÖZGEÇMİŞ

BİHTER NEZİROĞLU – Üye 

Trabzon doğumlu olan Bihter Neziroğlu, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezundur. 12 yıldır kendi işinin sahibidir. Ablası ile el ele verip sıfırdan kurdukları şirkette, üniversite yıllarında bir parçası olduğu Toplum Gönüllüleri'nin kendisine kattığı; süreç yönetimi, sorumluluk alma, raporlama, koordinasyon gibi birikimlerinden faydalandı.

 

 

Başarısına, kişisel gelişimine, dünya görüşüne olan katkısından dolayı Toplum Gönüllüleri ile bağı hiç kopmadı. Kadın hakları ve insan hakları savunucusu ve bir doğasever olan Bihter Neziroğlu İzmir’de yaşamaktadır. Evlidir ve kıvırcık bir oğlu vardır.

Büşra Dada

Üye
BÜŞRA DADA ÖZGEÇMİŞ

BÜŞRA DADA ÖZGEÇMİŞ

BÜŞRA DADA – Üye 

Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden 2017 yılında mezun olan Büşra Dada, 1995 Zonguldak doğumludur.

 

 

Zonguldak Toplum Gönüllüleri Kulübü'nde gönüllülük yapmaktadır. OYAK çimento grubunda faaliyet gösteren OYAK Kağıt Ambalaj San. Tic. A.Ş. ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) staj yapmış olan Büşra Dada, 3 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllülük yapıyor.

Civan Ateş

Üye
CİVAN ATEŞ ÖZGEÇMİŞ

CİVAN ATEŞ ÖZGEÇMİŞ

CİVAN ATEŞ – Üye 

Mayıs 1995 Diyarbakır doğumludur. Civan Ateş, Dicle Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisidir. Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda 3 yıldır gönüllülük yapmaktadır.

 

 

Bu süre zarfı içerisinde proje koordinatörlüğü ve genel koordinatörlük görevlerinin yanı sıra birçok alanda sorumluluk almıştır. Ağırlıklı olarak çocuk çalışmalarında yer alan Civan Ateş, Aziz Nesin Matematik Köyü’nde de gönüllülük yapmıştır. Civan Ateş boş zamanlarında takı, yemek ve tatlı yapmaktan hoşlanmaktadır.

Fethullah Koyun

Üye
FETULLAH KOYUN ÖZGEÇMİŞ

FETULLAH KOYUN ÖZGEÇMİŞ

FETHULLAH KOYUN– Üye 

Dicle üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitiren Fethullah Koyun,

 

 

Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda 3 yıldır gönüllülük yapmaktadır.

İbrahim Betil

Üye
İBRAHİM BETİL ÖZGEÇMİŞ

İBRAHİM BETİL ÖZGEÇMİŞ

İBRAHİM BETİL – Üye 

Robert Kolej Yüksek Okulu (1968 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi) mezunu İbrahim Betil, 1994 yılına kadar, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli sınai ve mali kuruluşların, ticari bankaların genel müdürlüğünü ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı; kuruculuğunu üstlendi. 1994 yılından sonra ülkede ve yurtdışında eğitim ve sivil toplum çalışmalarıyla ilgilenmeye ve yönetimlerinde bulunmaya devam etti.

 

 

Üniversitelerde dersler, seminerler veren; radyo ve TV programları, çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapan İbrahim Betil’in Hafiften Bankacılık isimli bir kitabı da bulunuyor. İstanbul ve Adapazarı Enka Okulları’nın, çeşitli vakıfların ve derneklerin kuruculuğunu ve yönetimini üstlenen İbrahim Betil, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB) Dünya Yönetim Kurulu üyeliği ve Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölge danışmanlığını da yapmıştır. Birçok farklı sivil toplum kuruluşunda çalışmalarına devam eden İbrahim Betil ayrıca, sınai ve mali sektörde çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık yapmaktadır.

Tuğba Jabban

Üye
TUĞBA JABBAN ÖZGEÇMİŞ

TUĞBA JABBAN ÖZGEÇMİŞ

TUĞBA JABBAN – Üye 

1960 İstanbul doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Avusturya Ticaret Lisesi, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde tamamladı. İkinci Yüksek Lisans tezini Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde yazdı. Tekstilbank’ta Kredi ve Pazarlama Uzmanı olarak çalışma hayatına başladı. Otari Tours‘ta Kongre ve Seminerler Yöneticisi olarak görev yaptı. 2003 yılından beri ortağı olduğu Topkapı Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

 

 

2002 yılından beri kadınların ve gençliğin güçlendirilmesinin geleceğe yapılacak en önemli yatırım olduğu düşüncesi ile bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda ve yönetimlerinde görev aldı. Halen Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti, Avusturya Liseliler Derneği Kadın Platformu ve KAGİDER üyesidir.

Sinan Berkman

Üye
SİNAN BERKMAN ÖZGEÇMİŞ

SİNAN BERKMAN ÖZGEÇMİŞ

Samsun’da 27 Mart 1943 yılında dünyaya gelen Sinan Berkman; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara Koleji’nde okumuştur. Sinan Berkman 1960 yılında Ankara Koleji’nden, 1967 yılında ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü’nden Yüksek Mühendis olarak mezun olmuştur.

SİFAŞ, Imperial Chemical Industries (ICI - Emperyal Kimyasal Endüstriler) müesseselerinde profesyonel hayatını sürdürmüştür. Ardından 1976’da ENPAŞ; 1986’da ise Teknopolimer şirketlerini kurmuştur. Teknopolimer, plastik hammadde konusunda piyasa lideri olmuştur. İşinin bir kısmını 1996 yılında GE. Plastics şirketine kalanını ise 2008’de Belçika menşeili Ravago firmasına satmıştır. O günden bu yana emeklilik hayatı yaşamaktadır.