KURULLAR

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

MÜTEVELLİ HEYETİ

 

Mütevelli Heyeti, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en yüksek karar organıdır. Her yıl nisan ayında toplanarak, yeni Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu Eş Başkanları’nı ve diğer kurul üyelerini seçer.

 

Gerekli gördüğü takdirde, Vakıf Senedi ve İç Tüzük’te değişiklikler yapabilir.

 

TOG Mütevelli Heyeti Üyesi 91 kişinin isimleri aşağıdaki gibidir:

  • Ahmet Aykaç
  • Alev Komili
  • Ali Betil
  • Ali Karakaş
  • Asım Kibar
  • Ayşe Beyazova
  • Barış Aydaş
  • Behzat Yıldırımer
  • Berivan Eliş Türkmen
  • Betül Turan
  • Bihter Neziroğlu
  • Boğaçhan Açıkalın
  • Burcu Alsan
  • Burcu Hanif
  • Can Tekin
  • Cem Duna
  • Ceren Kalı
  • Ceylan Duran
  • Çağla Eriş Saydam
  • Derya Sel Bozkurt
  • Didem Duru
  • Elif Akarlılar
  • Emin Görgün
  • Emrah Kaya
  • Engin Güven
  • Erdost Pehlivan
  • Ferit Şahenk
  • Gülşen Denizhan
  • H. Faik Açıkalın
  • Hakan Ateş
  • Hale Elmas
  • Haluk Alpay
  • Haluk Maga
  • Hülya Eltemur
  • Hüsamettin Onanç
  • Hüsnü Özyeğin
  • İbrahim Betil
  • İbrahim Kurban
  • İdil Gazioğlu
  • Kaddafi Bozkurt
  • Kadir Celep
  • Kerim Kara
  • Kerim Paker
  • Levent Yaraç
  • Mahir Tevrüz
  • Mehmet Emin Dana
  • Mehmet Artun
  • Mehmet Nurettin Pekarun
  • Mehru Öztürk
  • Meliha Sunay
  • Meral Bekiroğlu
  • Meri İzrael Kohen
  • Mihriban Paker
  • Murat Vargı
  • Mustafa Taviloğlu
  • Mustafa Tevfik Oğuz
  • Mutlu Şen
  • Naci Sığın
  • Necdet Aydoğan
  • Necdet Turhan
  • Nevin Yağmur
  • Nilüfer Duna
  • Ogeday Karahan
  • Orhan Karal
  • Osman Çarmıklı
  • Ömer Çetin Nuhoğlu
  • Pırıl Güleşçi Arıkonmaz
  • Rana Erkan Tabanca
  • Samir Bayraktar
  • Selahattin Dilbirliği
  • Selda Bağdat Bahadır
  • Selda Şerifsoy
  • Selim Şiper
  • Senem Betil Gürün
  • Serdar Özerman
  • Sezen Akınal Bulut
  • Sibel Asna
  • Sinan Berkman
  • Suzan Bayazıt
  • Tuğba Jabban
  • Turgut Derman
  • Ufuk Çarşıbaşı
  • Yasemin İnceoğlu
  • Yavuz Tezeller
  • Yonca Tokbaş
  • Zeynep Bodur Okyay
  • Zeynep Esmergil
  • Zeynep Üstünel

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

DENETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

 

Denetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl görev süresiyle üç asil ve iki yedek üye olarak seçilir.

Asil Üyeler

  • Hülya Eltemur
  • Samir Bayraktar
  • Selahattin Dilbirliği

Yedek Üyeler

  • Ceren Kalı
  • Kerim Paker

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

ETİK KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Barış vizyonunda, ilkelerini ve değerlerini yaptığı çalışmalar ile vurgulamakta olan Toplum Gönüllüsü gençler ile beraber çalışmalarını yürütmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu olarak bizlerin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu’na ve Etik Kurulu’na taşınmış vakalarda; Toplum Gönüllüsü Gençlere karşı bir sorumluluğumuz vardır. Toplum Gönüllülerinin yaşadığı süreçler detaylı bir biçimde incelenir ve özet rapor Yönetim Kurulu Başkanı’na tarafımızdan iletilir. Nihai kararı ve alınacak aksiyonda söz söyleme hakkı tamamen Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulundadır. Bununla beraber, Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu çalışma şekli yönetmeliğimizde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Etik Kurul Sözleşmesi  ve Yönetmeliğin Ekine  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Yönetmeliğin bir diğer eki olan Toplum Gönüllüsü Duruşu, Toplum Gönüllülerinin hali hazırda benimsediği uyulması veya kaçınılması gereken noktaların kaleme dökülmüş halidir. Ve de esası; “dürüstlük” ve “vakfın ilke & değerleri” olan “davranışlar bütünü” nü ifade eder.

Asil Üyeler

  • Ayşe Begüm Keleş
  • Habibe Koçan
  • Hale Elmas
  • Levent Yaraç
  • Serhat Teğin

Yedek Üyeler

  • Osman Meral
  • Selda Şerifsoy

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

SOSYAL KOMİTE

 

TOG Sosyal Komite üyeleri, her yıl gerçekleştirdikleri kaynak geliştirme etkinlikleri aracılığıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ve Toplum Gönüllüsü gençlerin çalışmalarını desteklemektedir.

 

İstanbul ve Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren TOG Sosyal Komite üyeleri kermes, davet, gezi, kampanya ve lansman etkinliklerinin planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarını gönüllü olarak gerçekleştirmektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Komite Çalışma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Komite Üyeleri

TOG Sosyal Komite – İstanbul

  • Aslı Pamir
  • Burcu Hanif
  • Burçin Kargın
  • Çağla Eriş Saydam
  • Ebru Kumova
  • Hülya Eltemur
  • Işıl Kırmıç
  • İrem Bonfil
  • Meral Yazıcı
  • Mihriban Paker
  • Nilüfer Duna
  • Özgür Çamlıbel
  • Sedef Betil
  • Senem Gürün
  • Tuğba Jabban
  • Zekiye Ergin
  • Zeynep Esmergil
  • Zeynep Uğural
  • Zeynep Üstünel

TOG Sosyal Komite – Gaziantep

  • Ayten Kara
  • Bahar Durakoğlugil
  • Burcu Kara
  • Derya Tepe
  • Duygu Salıcı
  • İdil Muhittinoğlu
  • Pınar Erdem
  • Selin Alagöz
  • Sezen Bulut
  • Sezin İyiuzun
  • Tuğçe Ongun
  • Yasemin CindioğluZeynep Arslan

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

CİNSEL SALDIRILARI ÖNLEME KURULU

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu (CİTÖK); Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde cinsel şiddet özelinde koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması, şikayet ve başvuru mekanizmalarının oluşturulması için kurulmuştur.

 

Kurul, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın her kademesinde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temele dayanan her türlü cinsel şiddetten arınmış bir gönüllülük ve çalışma ortamının yaratılmasını, konu özelinde TOG çalışanları ve gönüllüleri ile önleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapmayı, cinsel taciz veya saldırı şikayetleri için bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve başvuru söz konusu olduğunda başvurucuya destek vermeyi amaçlar. Ayrıca kurul, cinsel taciz ve saldırı konusuyla ilgili önleyici çalışmalar kapsamında; Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı altında cinsel şiddetle mücadele konusunda eğitim, toplantı ve benzeri çalışmaları düzenler.

 

Kurula dair detaylı bilgi için; Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu’nun yönergesi ve politika metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Cinsel Taciz ve Saldırı Önleme Kurulu ile ilgili bilgi almak, başvuruda bulunmak ya da destek talep etmek için citok@tog.org.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

YÖNETİM KURULU

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu, eş başkanlar ve 9 asil üyeden oluşur. Üyelerin dördü TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

 

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır. Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür. Eş başkanlar ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

 

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına erişmek için tıklayabilirsiniz.

 

ASİL ÜYELER

Kaddafi Bozkurt

Yönetim Kurulu Eş Başkanı
KADDAFİ BOZKURT ÖZGEÇMİŞ

KADDAFİ BOZKURT ÖZGEÇMİŞ

KADDAFİ BOZKURT – Yönetim Kurulu Eş Başkanı

 

1980 Erzurum doğumlu olan Kaddafi Bozkurt ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olduktan sonra bankacılık sektöründe Kurumsal Pazarlama Bölümü'nde iş hayatına başladı. 2008 - 2015 yıllarında IBTECH A.Ş. bünyesinde iş analisti ve takım lideri olarak çalıştı. 2016-2019 yıllarında Hemenal Finansman A.Ş. İş Geliştirme ve Strateji Bölüm Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2019’dan itibaren QNB Finansbank Müşteri Deneyimi Bölüm Müdürü olarak çalışmaktadır.

 

 

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarına üniversite yıllarında başlamış, Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projelerinin kuruluş aşamasında koordinatörlüğü yapmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı kurucu heyet üyesi olan Bozkurt, 2017 Nisan ayından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın eş başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Didem Duru

Yönetim Kurulu Eş Başkanı
ZEYNEP DİDEM DURU ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP DİDEM DURU ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP DİDEM DURU – Yönetim Kurulu Eş Başkanı

 

1973 doğumlu olan Duru, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına bankacılık sektöründe, Finansbank Hazine Bölümü’nde başladı. Daha sonra teknoloji alanında ilerlemeye karar verdi. 1998’de, 15 yıl IBM’de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 2013 yılında ise Dell Türkiye’ye Çözüm Grubu Direktörü olarak katıldı. 2019’a kadar Ülke Genel Müdürü ve Avrupa Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Müşteri Deneyimi Direktörlüğü pozisyonlarında çalıştı. Nisan 2019’dan bu yana Cisco Türkiye’de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. European Gestalt Coaching okulu mezunudur. TUBİSAD Yönetim Kurulu üyesi, WTECH kurucu üyesidir.

Alım Mutlu

Üye
ALIM MUTLU ÖZGEÇMİŞ

ALIM MUTLU ÖZGEÇMİŞ

ALIM MUTLU – Üye

 

Aslen Balıkesirli olan Elif Alım Mutlu; 19 Aralık 1998 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde 3. sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. Türk PDR Derneği’ne bağlı Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi (PDOK) Eğitim Sekreterliği’nde bölümü ile ilgili eğitimler organize etmekte ve Bilim Kahramanları Derneği, TEGV gibi sivil toplum kuruluşlarında da gönüllülük yapmaktadır. 2017 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfında aktif gönüllü olarak pek çok sorumluluk alıp, toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler üretip hayata geçirmiştir.

 

 

Enerjisine ve gençliğin gücüne inanan, ekip çalışması içerisinde üretmeyi seven, öğrenmeye ve gelişmeye motivasyonu yüksek, kişilerarası ilişkiler ve iletişim konusunda kendisine güvenen bir genç olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, gençlik, göç ve uyum gibi konularla ilgilenmekte ve bu alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Ecem Lale

Üye
ECEM LALE ÖZGEÇMİŞ

ECEM LALE ÖZGEÇMİŞ

ECEM LALE – Üye

 

1 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Ecem üç senedir Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde sorumluluk alıyor.

 

 

Toplumsal cinsiyet, çocuk hakları ve nitelikli eğitim ilgili olduğu konular arasında. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri bölümünde çalışma fırsatı bulan Ecem aynı zamanda farklı sivil toplum kuruluşlarında da gönüllülük yapmaktadır. Gençlerin toplumu değiştirip dönüştürebileceğine inanıyor ve bunun bir parçası olmaktan mutlu.

Hale Elmas Sığırcı

Üye
HALE ELMAS SIĞIRCI ÖZGEÇMİŞ

HALE ELMAS SIĞIRCI ÖZGEÇMİŞ

HALE ELMAS SIĞIRCI – Üye

 

1985 Samsun doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Samsun Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Klinik Eczacılık bölümünde tamamladı. 2011 yılından itibaren İstanbul'da bulunan Eczane Akbatı'nın sahibi olarak, serbest eczacılık mesleğini icra etmektedir.

 

 

2003 yılında Toplum Gönüllüleri ile başlayan yolculuğunda, gençlerin öncülüğüne ve daha iyi bir dünya yaratacak enerjilerine hep inanmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Melik Doğan

Üye

Mutlu Şen

Üye
MUTLU ŞEN ÖZGEÇMİŞ

MUTLU ŞEN ÖZGEÇMİŞ

MUTLU ŞEN – Üye

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Matematik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşunda Denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesinde MBA eğitiminin ardından uluslararası bir şirkette halen Danışman olarak çalışmaktadır.

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda üniversite yıllarında gönüllülük, akabinde yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeliği yapmıştır. Bunun yanında farklı alanlarda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri yapmıştır. İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Orhan Karal

Üye
ORHAN KARAL ÖZGEÇMİŞ

ORHAN KARAL ÖZGEÇMİŞ

ORHAN KARAL – Üye

 

Aile kökeni Rize – Hemşin olan Orhan Karal, 1959 yılında Eskişehir’de doğdu. 1967 yılından beri İstanbul’da yaşıyor. İTÜ inşaat mühendisliğini 1983 yılında tamamladı. Karafırın marka ismi ile kafe pastane işletmeciliği yapan aile şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Himalayalar da dahil olmak üzere pek çok dağ gezisi yapmıştır. Kayak yapmayı, tenis oynayı ve sörf yapmayı bilir. Dünyanın farklı kültürlerini tanıma gezilerine katılmıştır.

 

 

2002 yılından beri toplum gönüllüsüdür. Mütevelli heyet üyeliğinin yanında ilk yönetim kurulunda görev almıştır. Pek çok proje, atak ve konseye katılmıştır.

Ömer Şirin

Üye
ÖMER ŞİRİN ÖZGEÇMİŞ

ÖMER ŞİRİN ÖZGEÇMİŞ

ÖMER ŞİRİN – Üye

 

1996 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Ömer Şirin; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaktadır. 2015 Yılından itibaren Toplum Gönüllüleri Vakfında gönüllülük yapan Ömer, aynı zamanda LÖSEV ve farklı yerel – ulusal Sivil Toplum kuruluşlarında gönüllülük yapmaktadır.

 

 

Toplumsal Cinsiyet eşitsizliği, Eğitimde fırsat eşitsizliği, Sağlıkta fırsat eşitsizliği, Genç işsizlik, Çocuk hakları, İnsan hakları, Ekoloji ve çevre konularında çeşitli çalışmalar yapan ve yapmaya devam eden Ömer; Toplumsal Barışın sağlanması adına gençlerin enerjileri ile birlikte gönüllülüğe devam etmektedir.

Zeynep Esmergil

Üye
ZEYNEP ESMERGİL ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP ESMERGİL ÖZGEÇMİŞ

ZEYNEP ESMERGİL – Üye

 

11 Temmuz 1967’de Ankara da doğdu. Ozel Moda Kolejinden 1984 yılında mezun oldu. 1984-1988 yılları arasında aile şirketi olan Turkkablo A.Ş.’de iş hayatına başladı. Şirketin 1990 senesinde turizm sektörüne geçişi ve yatırımlarından dolayı 1991 yılında master amaçlı Travel Schools of Economics Boston’da eğitim aldıktan sonra halen şirkette yönetici olarak çalışmaya devam ediyor.

YEDEK ÜYELER

Ali Geçgel

Üye
ALİ GEÇGEL ÖZGEÇMİŞ

ALİ GEÇGEL ÖZGEÇMİŞ

ALİ GEÇGEL – Üye

 

1999 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Ali Geçgel; Gaziantep Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü 3.sınıf öğrencisidir. 2019’dan beri Gaziantep Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nda gönüllülük yapmayı sürdürmektedir ve topluluğunda koordinatörlük kolaylaştırıcılığını üstlenmiştir. Aynı zamanda Toplum Gönüllüleri’nin 20.Dönem çilingirlerinden biridir.

 

 

Çocuk işçiliği, çocuk hakları, mülteci çocuklarda eğitim ve çocuklarla iletişim başta olmak üzere merkezde çocuk olan temalar ve eğitimde fırsat eşitliği ile ilgilenmektedir. Aynı zamanda Habitat Derneğinin Paramı Yönetebiliyorum projesinde gönüllü eğitmenlik ve UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği)’de gönüllülük yapmaktadır. Genel olarak spor yapmaktan, sohbet etmekten, düşünmekten ve kitap okumaktan mutluluk duymaktadır.

Berivan Eliş

Üye
BERİVAN ELİŞ ÖZGEÇMİŞ

BERİVAN ELİŞ ÖZGEÇMİŞ

BERİVAN ELİŞ – Üye

 

İstasyonTEDÜ – TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi’nin kurucu yöneticisidir. İstasyon’dan önce Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bilkent Üniversitesi’nde sosyal kalkınma alanında (gençlik, erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet ve insani güvenlik) çalışmış, birçok sivil toplum projesinde gönüllülük yapmıştır.

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans derecesi vardır.

Betül Kılınç

Üye

Cansu Nacar

Üye
CANSU NACAR ÖZGEÇMİŞ

CANSU NACAR ÖZGEÇMİŞ

CANSU NACAR – Üye

 

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü son sınıf öğrencisi olan Cansu Nacar, 2016 yılından beri toplum gönüllüsüdür ve yer aldığı projelerle değişimin bir parçası olmayı hedeflemiştir. Bu değişimi yaratmak adına yapılan projeleri desteklemek üzere 4 yıldır Runatolia Maratonu’nda Toplum Gönüllüleri Vakfı adına koşmaktadır.

 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın yanı sıra hayallerin gücüne inanan Cansu Nacar, bir hayal platformu olan Dreamstalk'un Akdeniz bölge temsilcisidir. Aynı zamanda Alzheimer Derneği'nde gönüllülük yapmaktadır. 15 yıldır satranç oyuncusu olup, satranç antrenörlüğü yapmakta ve Agün Satranç Akademi kurucu ortağıdır. Yerinde duramayan ve gezerek yeni yerler keşfetmekten hoşlanan biridir.

Mehmet Civan Ertekin

Üye
MEHMET CİVAN ERTEKİN ÖZGEÇMİŞ

MEHMET CİVAN ERTEKİN ÖZGEÇMİŞ

MEHMET CİVAN ERTEKİN – Üye

 

Civan, 1998 yılında Diyarbakır’da doğdu. Batman üniversitesinde inşaat mühendisliği 4 sınıf öğrencisi. 3 yıl önce Toplum Gönüllüleri ile tanıştı ve gönüllülük gönüllük yapıyor. Batman üniversitesi genç Tema eş başkanlığı yapıp gönüllülük faaliyetlerini orada da sürdürüyor. İnsanların bilinçlenip, bilinçlendirmesiyle toplumun dezavantajların azalacağına inanıyor.

İbrahim Betil

Üye
İBRAHİM BETİL ÖZGEÇMİŞ

İBRAHİM BETİL ÖZGEÇMİŞ

İBRAHİM BETİL – Üye

 

İbrahim Betil, (1944) (Üniversite: Robert Kolej Yüksek Okulu (şimdi Boğaziçi Üniv)-1968) 1994 yılına kadar, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli sınai ve mali kuruluşların, ticari bankaların genel müdürlüğünü, yönetim kurulu başkanlığını yaptı, kuruculuğunu üstlendi. 1994 yılından sonra ülkede ve yurtdışında eğitim ve sivil toplum çalışmalarıyla ilgilenmekte ve yönetimlerinde bulunmaktadır.

 

 

Üniversitelerde dersler, seminerler verdi, radyo ve TV programları, çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, Hafiften Bankacılık isimli bir kitap yazdı. İstanbul ve Adapazarı Enka okullarının, çeşitli vakıfların ve derneklerin kuruculuğunu, yönetimini üstlendi. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB) Dünya Yönetim Kurulu üyeliği ve Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölge danışmanlığını yaptı.

Tuğba Jabban

Üye
TUĞBA JABBAN ÖZGEÇMİŞ

TUĞBA JABBAN ÖZGEÇMİŞ

TUĞBA JABBAN – Üye

 

1960 İstanbul doğumlu. Orta ve Lise öğrenimini Avusturya Ticaret Lisesi (1980), Üniversite ve Yüksek Lisans eğitimini Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde bitirdi (1985). İkinci Yüksek Lisans tezini Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde yazdı (2010). Tekstilbank’ta Kredi ve Pazarlama Uzmanı olarak çalışma hayatına başladı. Otari Tours ‘da Kongre ve Seminerler Yöneticisi olarak görev yaptı. 2003 yılından beri ortağı olduğu Topkapı Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

 

 

2002 yılından beri Kadınların ve Gençliğin güçlendirilmesinin geleceğe yapılacak en önemli yatırım olduğu düşüncesi ile bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda ve yönetimlerinde görev aldı. Halen Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Avusturya Liseliler Derneği Kadın Platformu Üyesi, Kagider Üyesidir.

Ufuk Çarşıbaşı

Üye
UFUK ÇARŞIBAŞI ÖZGEÇMİŞ

UFUK ÇARŞIBAŞI ÖZGEÇMİŞ

UFUK ÇARŞIBAŞI – Üye

 

Yönetici koçu, iletişim danışmanı ve eğitmen Ufuk Çarşıbaşı 1976’da Kayseri’de doğdu. Gazeteciliğe 1996 yılında Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olan Dünya’da muhabir olarak başladı. Gazeteciliğin ardından başladığı iletişim danışmanlığı kariyerinde, son 20 yılda Türkiye’nin en büyük 100’ü içinde yer alan şirketler ve liderleriyle çalıştı. Koçluk ve eğitmenlikle birlikte halen kurucu ortağı olduğu Communication Partner’da yönetici ortak olarak iletişim danışmanlığı yapan Ufuk Çarşıbaşı, aile şirketi Çarşıbaşı Gıda’da da 4. kuşağa devirden sorumlu yönetim kurulu üyesidir.

 

 

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ardından Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku, ardından da Adschool Marka Okulu Yüksek Lisans programlarına katılan Ufuk Çarşıbaşı European Gestalt Coaching okulu mezunu bir yönetici ve iletişim koçudur. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU sertifika programında iletişim ve hitabet konulu dersler veren Ufuk Çarşıbaşı evli ve bir çocuk babasıdır.