Gençler Burs ve Psikolojik Desteğe İhtiyaç Duyuyor! 01 Kasım 2022

GENÇLER BURS VE PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR!

TOG 2022 Gençlerin İhtiyaçları Araştırması Tamamlandı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)’un gençlerin ihtiyaçlarını analiz etmek için gerçekleştirdiği “Gençlerin İhtiyaçları Araştırması” tamamlandı. KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan araştırmaya göre; gençler “Burs ve psikolojik desteğe ihtiyacım var” diyor. 

20 yıldır burs ve mentorluk programlarıyla gençleri güçlendiren ve onların sosyal sorumluluk projelerine destek olan TOG, her yıl gençlerin ihtiyaçlarını analiz etmek için araştırmalar yapıyor. Türkiye’nin en yaygın gençlik vakfı olan TOG bu yıl 6 Mayıs – 11 Haziran tarihlerinde KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile birlikte gerçekleştirdiği “Gençlerin İhtiyaçları Araştırması”nı tamamladı. Araştırmaya 17-30 yaş aralığındaki 1.542 kişi katıldı. Katılımcıların %57’sinin kadın, %41,3’ü erkek olduğu görülürken, her 5 gençten 1’i de üniversite öğrencisi. Üniversite mezunu işsizlerin oranı %7,5 iken, mezun çalışanların oranı ise % 6,8.

 

Burs ve psikolojik destek ihtiyacı başı çekiyor

Araştırmaya katılanların %81,7’si devlet üniversitesinde okuyor ve aylık hane gelirlerine bakıldığında; 10.000 TL ve üzeri hane gelirine sahip gençlerin oranı % 17,3 iken 5.000-10.000 TL arası hane gelirine sahip gençlerin oranı ise % 30,5. Gençlerin yaklaşık yüzde 20’sinin aylık hane gelirinin 500 TL’den az olması dramatik bir bulgu olarak göze çarpıyor. 

Gençlerin %59.3 ‘u en öncelikli ihtiyaçlarının burs desteği olduğunu söylüyor. Ayrıca %54.2’si psikolojik desteğe, 32.4’ü bilgisayara, 31.5’i kitaba, 26,9’u mentorluğa ihtiyaç duyuyor. 

 

Kültür sanat etkinliklerine erişemiyorlar 

Araştırmada öne çıkan bir diğer madde ise gençlerin kültür sanat faaliyetlerine erişememeleri olarak görülüyor. Katılımcıların yaklaşık 3’te 1’i kitap, dergi, online kültür-sanat içerikleri için para harcamıyor. % 42,5’isi ise tiyatro, sinema gibi aktivitelere para harcamıyor veya harcayamıyor.

 

TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı araştırma sonuçlarına yönelik şunları söyledi: “ Türkiye’nin en yaygın gençlik vakfı olarak 20 yıldır gençleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gençlerin ihtiyaçları değişti. Yaptığımız araştırmaya göre; gençlerin eğitimlerine devam edebilmek için burs ve konaklama konusunda desteğe ihtiyaçları var. Ayrıca psikolojik destek ve kültür-sanat faaliyetlerine erişim konusunda da gençlerin ihtiyaçlarına kulak vermemiz çok önemli. TOG olarak mentorluk programıyla gençleri güçlendiriyor, 100’den fazla burs fonuyla her yıl 1.500’den fazla gence burs desteği veriyoruz. Araştırmanın ardından burs fonlarımıza bir yenisini ekleyerek Konaklama Burs Fonu ile 2022-2023 akademik döneminden itibaren gençlerin barınma sorununa da çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra Zorlu PSM, İKSV gibi kültür sanat faaliyetleri yürüten kurumlarla iş birliği yaparak gençlerin kültür sanat etkinliklerine katılımlarını artırmayı amaçlıyoruz. Geleceğe yapılan en iyi yatırımın gençleri desteklemek olduğuna inanıyoruz. Bu sebepten herkesi gençleri daha fazla duymaya ve desteklemeye davet ediyoruz.” 

 

2022 Üniversiteli Gençlerin İhtiyaçları Araştırmasına dair diğer sonuçları şu şekilde;

 • Gençlerin %38’i burs, geri ödemeli veya geri ödemesiz KYK almıyor. %26.1’i geri ödemesiz, %18.9’u geri ödemeli KYK bursu alıyor. %5’i STK’lardan burs alıyor.
 • % 7’si tek başına yaşarken, dörtte biri 3 kişi, üçte biri ise 4 kişi ile, beşte biri ise 5 ve üzerinde kişi ile birlikte yaşıyor.
 • Her 5 katılımcıdan 1’inin aylık hane geliri 500 TL’den azken, katılımcıların yarısından fazlasının aylık hane geliri 5000 TL’den az.
 • Katılımcıların % 37’si ailesinden herhangi bir harçlık almıyor. Çalışanlarınsa yaklaşık yarısının çalıştıkları işten kazançları asgari ücretten daha düşük.
 • %37’si devlet yurdunda kalıyor/kalacak, %34.2’si aile yanında, %19.1’i öğrenci evinde kalıyor.
 • % 44.7’sinin kendisine ait bir odası bulunmuyor.
 • 5’te 1’i barındıkları ev/yurttaki şartları insani bulmuyor.
 • Sadece % 30,6’sı yaşadığı çevreyi güvenli buluyor. 3’te 1’i barındığı en/yurttaki evleri yeterli buluyor.
 • Geçen yıl gençlerin sadece 5’te 1’i beslenme için 40 TL’den fazla harcarken bu yıl bu oran 5’te 3’e çıkmış.
 • %48.9’u ekonomik sebeplerden ötürü tedavisini ertelemiş.
 • % 66’sı mobil internete ve sadece % 64,5’u bilgisayara sahip.
 • % 71,3’ü Türkiye’de bir gelecek hayal etmiyor.
 • % 81,6’sı imkanı olsa yurtdışında yaşamak istediğini söylüyor.