MENTORLUK PROGRAMI

Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak gençlik destek çalışmaları kapsamında 2003 yılından bugüne hem maddi desteğe ihtiyacı olan gençlere eğitim bursu desteği, hem de gençleri sosyal ve mesleki anlamda güçlendirmeye yönelik mentorluk ve staj olanakları sağlıyoruz. 2018 yılında 128 genç ve 124 yetişkin gönüllü, Rehberlik Projesi’nde yer almış, şimdiye kadar 750 gence mentorluk desteği sağlanmıştır.

TOG Rehberlik

 

Toplum Gönüllüsü gençlerle onları desteklemek isteyen yetişkin gönüllüleri bir araya getiren bir mentorluk projesidir.

 

Çalışma hayatına dahil olmuş, gençlerle diyaloğa açık yetişkin gönüllülerimiz, TOG’lu gençlere mentorluk yaparak; onların sosyal ve mesleki yaşamlarıyla ilgili soru işaretlerini gidermelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda TOG’lu gençler de tersine mentorluk yoluyla yetişkin gönüllülere TOG’da deneyimledikleri sosyal sorumluluk çalışmalarını aktarmaktadırlar.

 

Bugün itibariyle 110 mentor ve 110 mentiyle projeye devam edilmektedir. Mentorler, proje kapsamında yapılan mentorluk eğitimleri ve toplantılarına katılarak sivil alanı daha yakından tanıma fırsatı bulmakta, aynı zamanda vakfın mentorluk yaklaşımıyla ilgili oryantasyon almaktadırlar.

 

Ayrıca sene içerisinde TOG Rehberlik kapsamında düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle tüm mentor ve mentiler bir araya gelmekte ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar.

 

Rehberlik broşürünü incelemek için tıklayabilir ayrıntılı bilgi almak için hilal.seman@tog.org.tr adresine e posta iletebilirsiniz.

Staj Programı

 

Toplum Gönüllüsü gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sunmak ve çalışma hayatına geçişini kolaylaştırmak amacıyla destek programları bünyesinde staj programı yürütülmektedir. Bu program kapsamında destekçi kurumlardaki staj pozisyonları gençlere duyurulmakta ve gençlere staj olanağı sağlanması için aracı olunmaktadır. Bu program kapsamında 25 gence destek sağlanmıştır.