SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİKLERİ

Toplum Gönüllüsü gençlerle her yıl yüzden fazla sosyal sorumluluk etkinliği!

TOG Toplulukları tarafından planlanan, belirli bir hedef kitleye yönelik 1 – 2 günü kapsayan sosyal farkındalık faaliyetleridir.

1 Aralık Dünya AIDS günü faaliyetlerinden kitap okuma etkinliklerine kadar, sadece 2016 yılında 455 sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleşmiştir.