KURUMSAL BELGELER

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

VAKIF RESMİ SENEDİ

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senedi‘ne ve Resmi Senet Uygulama Yönetmenliği’ne  erişmek için tıklayabilirsiniz.

 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Bilanço, Gelir-Gider Tabloları ve

Denetim raporları

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın hesapları her sene uluslararası bağımsız bir denetleme şirketi tarafından denetlenmekte ve hazırlanan rapor şeffaflık ilkesi gereği internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

BAĞIŞÇI HAKLARI

 

Bağışçı Hakları Beyannamesi erişmek için tıklayabilirsiniz.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME RAPORLARI

 

Raporları görüntülemek için tıklayabilirsiniz.