Proje süresi: 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015

Proje Ülkeleri: Karadağ, Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Türkiye

 

Avrupa Komisyonu’nun desteklediği proje, toplumsal olarak dışlanma tehlikesi ile karşı karşıya olan gençlerin, istihdama katılımını teşvik eden sosyal politika önerileri geliştirilmesini hedeflemektedir.

Proje ortakları genç istihdamıyla ilgili birer araştırma sorusu belirlemiş ve söz konusu genç gruptaki istihdam sorununu etkileyen faktörleri analiz ederek bu faktörlerin paydaşlarını ortaya koymuşlardır. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın araştırma konusu ise üniversiteli genç kadınların işsizliğidir.

 

Meselenin paydaşları ile görüşmelerin sonucunu, politika önerileri ile beraber değerlendirmek için, Bosna Hersek’te bir konferans düzenlenmiştir. Proje kapsamında ayrıca geniş kapsamlı bir online platform oluşturulmuştur: www.youseefor.me  

 

Projede ayrıca sosyal politika önerilerinin ve araçlarının derlendiği bölgesel ve kadın istihdamıyla ilgili yerel birer rapor hazırlanmıştır.